Czytania ze zrozumieniem uczymy się od najmłodszych lat. Nauczyciele zwracają na to szczególną uwagę już od szkoły podstawowej, gdyż umiejętność ta jest wymagana na sprawdzianach i egzaminach kończących wszystkie etapy edukacyjne oraz na maturach.

O czym więc powinniśmy pamiętać podczas testów? Przede wszystkim polecenia czytajmy uważnie i bez nadmiernego pośpiechu, który niekiedy towarzyszy stresowi. Czasami bowiem zdarza się, że mylnie zrozumiemy to, czego od nas wymaga egzaminator, poprzez przeoczenie jednego ze słów. Istotne jest także właściwe przygotowywanie się do sprawdzianów i systematyczna nauka. Nie zaniedbujmy czytania książek, dzięki którym poznajemy nowe słowa i pojęcia.

Dlaczego warto czytać?

Generalnie należy zaznaczyć, że jeżeli wyrobimy w sobie nawyk lektury, łatwiej nam będzie dobrze poradzić sobie podczas egzaminów. Kiedy czytamy, uczymy się bowiem myślenia przyczynowo-skutkowego. Umiejętność tę nabywamy zarówno podczas lektury powieści, które wymagają od nas powiązania ze sobą faktów oraz postaci, jak i publikacji naukowych, w których informacje podawane na początku na ogół potrzebne są do zrozumienia dalszej części książki.

Czytanie ze zrozumieniem a szybkie czytanie

Co ciekawe, umiejętność tzw. szybkiego czytania wcale nie wyklucza dobrego zrozumienia treści – wręcz przeciwnie. Wynika to z faktu, że pozwala nam ona pobudzić pracę naszego mózgu, co ma swoje odzwierciedlenie także we właściwym odbiorze tekstu. Ucząc się szybkiego czytania, pozbywamy się nieodpowiednich przyzwyczajeń, takich jak wracania się do początku akapitu. Musimy bowiem wiedzieć, że tego typu nawyk opiera się zwykle na złudzeniu, iż nie zrozumieliśmy danego fragmentu.

Jednym z ćwiczeń, które wykonujemy, jeżeli chcemy umieć szybko czytać, jest podążanie wzrokiem za wskaźnikiem (ołówkiem czy długopisem), który przesuwamy pod słowami tekstu. W ten sposób nie tylko zwiększamy tempo lektury, ale także uczymy się precyzji, gdyż nasz wzrok nie omija żadnego wyrazu. Jak już zostało wspomniane, trzeba jednak mieć na uwadze to, aby na egzaminach nie czytać poleceń zbyt pośpiesznie. Nabycie zdolności szybkiego czytania może nam się natomiast przydać podczas przygotowań do testów.

O czym należy pamiętać?

Systematyczność jest potrzebna szczególnie w przypadku nauki języków obcych. Jeżeli bowiem chcemy właściwie zrozumieć treść zadań na sprawdzianach z tego typu przedmiotów, musimy dobrze opanować słownictwo. Warto też pamiętać o tym, aby nie popełniać jednego z częstych błędów na egzaminach, polegającego na niezauważaniu w poleceniu wyrazu „nie” (zamiast przeczytać „które z państw nie uczestniczyło w I wojnie światowej?”, czytamy „które z państw uczestniczyło w I wojnie światowej”?).