Aby skutecznie przyswoić pewien zakres materiału, powinniśmy go powtarzać wielokrotnie. Dobrym pomysłem jest również korzystanie z technik efektywnego zapamiętywania. Dzięki nim nie tylko szybciej, ale też na dłużej utrwalamy w pamięci nowe informacje.

Dlaczego warto powtarzać już przyswojoną wiedzę? Gdzie robić to na korepetycjach w Krakowie?

Nie jesteśmy w stanie opanować szybko wiedzy w taki sposób, aby w niezmienionym kształcie utrwalić ją sobie w pamięci. Jeżeli nie chcemy po pewnym czasie zapomnieć wiadomości, których się nauczyliśmy, musimy do nich co jakiś czas powracać. Zatem często spotykany wśród uczniów pomysł, aby uczyć się na wieczór przed sprawdzianem, nie należy do najlepszych. Informacje przyswojone w ten sposób tylko w pewnej części pozostają w pamięci do poranka. Jeżeli chcemy przygotować się do egzaminu w sposób gruntowny, musimy pamiętać o kolejnych powtórkach materiału.

Jak powtarzać informacje?

Warto zaplanować naszą naukę w dłuższej perspektywie czasowej. Przykładowo do zagadnień, które opanowaliśmy na danej lekcji, powróćmy tego samego dnia, następnie w weekend, a ponadto przed sprawdzianem. Wiadomości, które powtarzaliśmy kilkukrotnie, łatwiej odtworzymy w naszej pamięci również później, podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu dojrzałości.

Mnemotechniki a powtarzanie informacji

Nie wahajmy się też przed tym, żeby korzystać z takich mnemotechnik, jak chociażby mapy myśli. Jak je przygotować? Tworzymy je na dużych arkuszach papieru, na których dookoła głównego tematu rysujemy różnego rodzaju grafiki odnoszące się do głównego problemu. Powinny one na zasadzie skojarzenia przedstawiać zagadnienia, które chcemy przyswoić. Mogą to być zatem postaci, zwierzęta, rośliny, przedmioty, urządzenia, krajobrazy, symbole, rebusy — właściwie wszystko to, co podsunie nam wyobraźnia. Pamiętajmy, że im bardziej kolorowe i nietuzinkowe są nasze rysunki, tym lepiej je zapamiętujemy.

Do zalet map myśli należy fakt, że ułatwiają nam powtarzanie materiału. Wystarczy rzut oka na notatki, aby odnowić w pamięci informacje, które są na nich zawarte.

Powtarzanie informacji na korepetycjach w Krakowie

Jeżeli zależy nam zarówno na opanowaniu nowych wiadomości, jak i na ich powtarzaniu, warto zapisać się na jeden z kursów w Laboratorium Wiedzy (czyli na korepetycje w Krakowie). Umożliwiają one kompleksowe przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury. Dzięki zróżnicowanym metodom dydaktycznym, którymi posługują się prowadzący zajęcia, z łatwością zapamiętujemy wymagane do nich zagadnienia. Co ważne, w programie kursów znajduje się także rekapitulacja materiału. Znakomitą okazją do tego są chociażby przeprowadzane w trakcie zajęć kartkówki i sprawdziany.