Matura jest ważnym wydarzeniem w życiu większości z nas. Nic dziwnego, że nazywana jest egzaminem dojrzałości. Przeważnie (jeżeli zdecydujemy się na jej zdawanie, gdyż przystąpienie do niej ma charakter dobrowolny) stanowi punkt zamykający edukację obowiązkową i rozpoczynający zupełnie nowy etap.

Wspomnianym nowym etapem może być praca bądź studia. Jeśli chodzi o tę pierwszą, zdanie matury nie jest bez znaczenia. Świadectwo dojrzałości jest bowiem niezbędnym wymogiem na wielu stanowiskach – od urzędów, przez sektor turystyczny, po branżę usługową. Co ważne umieszczone na nim oceny decydują o tym, czy zostaniemy przyjęci na wybrany przez nas kierunek. W Polsce wyniki maturalne są one głównym kryterium kwalifikacyjnym do szkół wyższych. Z powyższych powodów powinniśmy poważnie podejść do naszych przygotowań do matury. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma przede wszystkim odpowiednie rozplanowanie naszej nauki.

Dlaczego to jest tak ważne i jak powinniśmy rozplanować naukę do matury?

Już na początku naszej nauki w szkole średniej warto wypisać, jakie są nasze priorytety związane z maturą. Dobrym pomysłem jest określenie już na tym etapie, z jakich przedmiotów dodatkowych będziemy ją zdawać. Nasz wybór powinien paść na te przedmioty, które umożliwią nam dostanie się na wymarzony przez nas kierunek.

  • W następnym kroku sporządźmy ogólny plan przygotowań obejmujący wszystkie lata nauki w liceum, następnie zaś – szczegółowy harmonogram tygodniowy.
  • Jeśli chodzi o ten pierwszy, musi on być opracowany w oparciu o zagadnienia wymagane na maturze. W przypadku tego drugiego, wyznaczymy konkretne godziny w tygodniu, które przeznaczymy na naukę.

Jak widać, opanowanie wiadomości niezbędnych do zdania egzaminów na dobrym poziomie obejmuje wiele lat pracy. I właśnie to stanowi główny argument za tym, żeby podjąć systematyczne działania związane z powtarzaniem materiałów do nich. Nie będziemy bowiem w stanie nauczyć się wymaganych wiadomości tuż przed samymi egzaminami.

Znakomitym pomysłem jest również zapisanie się kurs maturalny w Laboratorium Wiedzy. Do zalet kursu należy fakt, że harmonogram zajęć może z powodzeniem zastąpić opisany powyżej plan przygotowań. Ucząc się pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, będziemy pewni, że żadne zagadnienie nie umknie naszej uwadze. Do wyboru mamy kurs z zakresu podstawowego i rozszerzonego z języka angielskiego, matematyki oraz języka polskiego. Ponadto możemy zdecydować się na zajęcia na poziomie zaawansowanym z takich przedmiotów, jak historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, fizyka i chemia.