Istnieje wiele czynników, które sprzyjają osiągnięciu wysokiego stopnia koncentracji oraz takich, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają nam to zadanie. Do tych pierwszych należą z całą pewnością zdrowa dieta, dobra jakość snu, regularny wysiłek fizyczny, odpowiednia organizacja czasu (w tym czas na relaks) oraz cisza.

Spośród tych drugich bez wątpienia trzeba wyróżnić stres, wykonywanie zadań na ostatnią chwilę, niewyspanie, złą dietę oraz hałas. Przede wszystkim warto jednak podkreślić fakt, że najszybciej przyswoimy sobie różnego rodzaju informacje – a zwłaszcza dużą partię materiału – kiedy zapewnimy sobie takie warunki, które zagwarantują nam zupełną ciszę. Nie bez powodu wszak w czytelniach obowiązuje ona bezwzględnie. Tego, że w ciszy łatwiej nam opanować pewien zakres materiału, dowiodły również badania naukowe. Należy też dodać, że aby utrwalić wiadomości w naszej pamięci na dłużej, dodatkowo zaleca się stosować różnego rodzaju metody skutecznego zapamiętywania, czyli tzw. mnemotechniki.

Niemieccy naukowcy – a dokładnie, znajdujące się w Dreźnie, Centrum Badawcze Terapii Odnawialnych – wykazali, że pewne procesy, które wykonuje nasz mózg, mogą być przeprowadzone jedynie w zupełnej ciszy. Zauważyli oni bowiem, że po upływie dwóch godzin, podczas których mózg nie musi rejestrować żadnych dźwięków, zwiększa się ilość komórek znajdujących się w hipokampie, czyli części mózgu odpowiadającej za uczenie się i skupienie. A zatem trzeba zaznaczyć, że cisza nie tylko ułatwia nam koncentrację, ale również pozwala naszym „szarym komórkom” zregenerować się. Dlatego też warto przeznaczyć w swoim harmonogramie czas na to, aby po prostu pozostawać przez jakiś czas w miejscu, do którego nie będzie do nas docierać żaden hałas – chociażby właśnie w czytelni albo w parku.

Trzeba również zauważyć, że nasz mózg najbardziej zregenerowany jest po wyspaniu się. W pewnym zakresie zostaje on w podobny sposób „oczyszczony” właśnie po dłuższym czasie, kiedy przebywamy w ciszy. Należy także dodać, że hałas zwiększa w nas często poziom stresu i powoduje rozdrażnienie, które również negatywnie wpływają na naszą zdolność utrzymywania koncentracji.

Z drugiej strony pewne rodzaje muzyki, np. muzyka klasyczna, niekiedy mogą na nas pozytywnie oddziaływać podczas nauki. Słuchanie jej poprawia nasze samopoczucie, co mobilizuje nas do dalszej pracy. Podczas lektury podręczników zaleca się zwłaszcza słuchać Mozarta, Chopina, Liszta, Schumanna czy Brahmsa. Nie powinniśmy jednak uczyć się przy muzyce regularnie, ale raczej na zasadzie wyjątku.