Jeżeli pragniemy w odpowiedni sposób przygotować się do matury, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby właściwie rozplanować w czasie – najlepiej z dużym, nawet dwu-, trzyletnim wyprzedzeniem – naszą naukę.

Równie istotne jest to, aby konsekwentnie, krok po kroku, realizować nasze postanowienia. Warto już w pierwszej klasie szkoły średniej zastanowić się, jakie przedmioty będziemy zdawać na maturze. Należy starannie przemyśleć tę decyzję. Trzeba bowiem wiedzieć, że od tych wyborów zależeć będzie również to, na jakie studia zostaniemy przyjęci, gdyż oceny na świadectwie dojrzałości stanowią na uczelniach główne kryterium rekrutacyjne. Dobrej organizacji czasu z pewnością sprzyja uczęszczanie na dodatkowe lekcje – wówczas przygotowujemy się do matur z dużą regularnością. Tego rodzaju kursy odbywają się bowiem w określonych godzinach i dniach tygodniach. Polecane są one zarówno osobom, którym zależy na tym, aby uczyć się systematycznie, jak i uczniom, którzy np. w ostatniej klasie liceum czy technikum uznali, że będą zdawać maturę z danego przedmiotu i chcą opanować wiedzę z niego szybko i skutecznie.

Bardzo dobrym pomysłem jest zapisanie się na korepetycje w naszym krakowskim ośrodku Laboratorium Wiedzy. Warto wiedzieć, że oferuje on nie tylko kursy maturalne, ale również zajęcia przygotowujące do egzaminu organizowanego na zakończenie gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej (http://www.laboratoriumwiedzy.pl/kursy-gimnazjalne/). Jeśli chodzi o korepetycje maturalne, Laboratorium Wiedzy organizuje kursy z zakresu takich przedmiotów, jak: język polski, matematyka, język angielski, geografia, chemia, biologia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki. Pierwsze trzy z nich podzielone są na grupy (poziom podstawowy bądź rozszerzony), zajęcia z pozostałych dyscyplin obejmują natomiast, zgodnie z formułą egzaminów maturalnych, poziom rozszerzony. Istnieje również możliwość przygotowania się do egzaminów poprawkowych. W tym celu Laboratorium Wiedzy organizuje intensywne korepetycje wakacyjne.

Przedstawione powyżej kursy prowadzone są przez znakomitych dydaktyków – zarówno nauczycieli z doświadczeniem i sukcesami w nauczaniu przedmiotów ze swoich dziedzin, jak i egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Trzeba podkreślić fakt, że uczestnicy zajęć po ich ukończeniu osiągają wysokie wyniki na maturach.

Na korepetycje decydujemy się z wielu powodów. Jednym z nich jest chęć nie tylko usystematyzowania swojej wiedzy, ale także dalszego doskonalenia swoich umiejętności i poznania nowych wiadomości z dyscypliny, która nas interesuje. Kursy maturalne poleca się także osobom, które już wcześniej ukończyły szkołę średnią, ale nie przystąpiły do egzaminów dojrzałości i pragną zrobić to teraz.