Jeżeli chcemy dobrze przygotować się do matury, powinniśmy opracować plan naszej nauki. Najlepiej, jeżeli zarysujemy go już na samym początku liceum. Dlaczego jest to tak ważne?  Należy mieć na uwadze fakt, że wyniki z egzaminu dojrzałości decydują o tym, czy zostaniemy przyjęci na studia. Jeżeli więc chcemy dostać się na wymarzony przez nas kierunek, nie wahajmy się przed tym, żeby na długo przed początkiem matur mieć opanowaną dużą część materiału. Dobrym pomysłem jest również określenie już w pierwszej klasie, jaki wybierzemy przedmiot rozszerzony (lub kilka, biorąc pod uwagę dodatkowe).

Z harmonogramem przygotowań zastanówmy się następnie się nad tym, jakie narzędzia i rozwiązania ułatwią nam naukę. Z jednej strony mogą przydać nam się repetytoria i samouczki, z drugiej – warto rozważyć zapisanie się na kurs maturalny. Jakie są ich koszty i co bardziej będzie nam się opłacać? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Aplikacje i repetytoria

Sporą popularnością wśród uczniów cieszą się aplikacje i programy, które mają charakter kursów maturalnych. Z pewnością jednak trudno je porównywać je z kursami, które odbywają się na żywo – na zajęciach bowiem możemy zadawać pytania oraz konsultować się indywidualnie. Jeśli chodzi o samouczki czy repetytoria, pamiętajmy, że ich koszty mogą być znaczne. Cena za pojedynczy egzemplarz przekracza często nawet 100 złotych. Drogie są zwłaszcza materiały dydaktyczne poświęcone językom obcym. Pamiętajmy również, że tego rodzaju książki stanowić mogą jedynie pewne uzupełnienie naszych przygotowań. Warto także zaznaczyć, że i tak ich treść w dużej mierze pokrywa się z zawartością podręczników szkolnych.

Na czym polega przewaga kursów maturalnych?

Dlatego dobrym pomysłem jest zapisanie się na klasyczny kurs maturalny. Należy bowiem zaznaczyć, że z punktu widzenia efektywności uczenia się, łatwiej zapamiętujemy to, co słyszymy, niż to, co czytamy. Zaletę takich zajęć stanowi także to, że prowadzący, w oparciu o swoje doświadczenie, dostosowują treści nauczania do naszych potrzeb. Podczas kursu możemy również przetestować już zdobyte umiejętności – weryfikujemy je, rozwiązując próbne arkusze maturalne.

Podsumowując: kursy – takie jak te oferowane przez Laboratorium Wiedzy – mają jedną główną przewagę nad pozostałymi metodami, za pomocą których powtarzamy wiadomości do egzaminu dojrzałości: przygotowują nas one do matur w sposób kompleksowy. Natomiast ich cena niekoniecznie przewyższa kwotę, którą wydalibyśmy na wiele różnego rodzaju pomocy naukowych.