Informacje o ofercie kursów

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum Krakowa (ul. Sławkowska 20). To istotna informacja, gdyż jest to miejsce, do którego łatwo dojechać z każdego punktu miasta, a nawet z okolic. Ostatecznie w pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe (Teatr Bagatela, Stary Kleparz), dworzec główny PKP czy dworzec główny PKS.

Kiedy odbywają się zajęcia?

W zależności od częstotliwości zajęć, które mogą odbywać się raz w tygodniu (kurs standardowy) lub dwa razy w tygodniu (kurs intensywny).

Stały termin zajęć jest zawsze odpowiadający wszystkim kursantom, gdyż ustalają go sami uczestnicy na spotkaniu wstępnym.

Jeżeli w danym miesiącu nauka nie odbywa się w ciągu czterech tygodni prowadzący wraz z kursantami ustala terminy zajęć w taki sposób, by mogły odbyć się wszystkie planowane w miesiącu godziny.

Kto prowadzi zajęcia?

Wszystkie kursy prowadzone są przez absolwentów wyższych uczelni krakowskich (głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego). Co jednak najważniejsze są oni jednocześnie doświadczonymi nauczycielami, wiedzącymi, jakie informacje i umiejętności są konieczne, by dany egzamin zdać na najwyższym poziomie. Poza tym – co istotne – są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Potrafią oni również pracować z uczniami o różnym potencjalne intelektualnym i stopniu posiadanej wiedzy i umiejętności.  Cechuje ich także ogromna energia i chęć do przekazywania wiedzy. Są osobami niezwykle komunikatywnymi i reagującymi na potrzeby swoich uczniów. Ale też … są bardzo wymagający i konsekwentni w nauce, a przecież o to właśnie chodzi.

Jak wyglądają zajęcia?

Nie sposób konkretnie opisać formę zajęć, gdyż w dużej mierze zależy ona od samych uczestników.  Nauczyciele – po zdiagnozowaniu potrzeb kursantów – dostosowują specyfikę pracy do ich potrzeb i możliwości, w taki sposób, by efekt był najbardziej zadowalający. Stosują oni formy wykładu, dużej ilości ćwiczeń, pokazów, analizy przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Reagują na trudności danych kursantów, w skuteczny sposób je eliminując. Czynią wszystko, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę metodyczną i merytoryczną,
by efekt był taki, jakiego oczekuje kursant (i często także jego rodzice).

Z jakich materiałów korzystam na zajęciach?

Nauczyciele bazują na dużej ilości materiałów, które sami przygotowują i przekazują kursantom czy to w formie ksero, czy też wysłane drogą mailową. Stanowią one podstawę pracy
na zajęciach. Poza tym pomocnymi są wszelkie materiały edukacyjne, które oferują różnego rodzaju wydawnictwa. W tym przypadku nauczyciele służą także pomocą w ocenie ich wartości merytorycznej, co jest istotne przy obecnej rozbudowanej ofercie pomocy dydaktycznych.  Niezwykle cennym materiałem warsztatowym są również oryginalne arkusze ósmoklasisty lub maturalne, na których kursanci rozwijają nie tylko swoją wiedzę i ćwiczą umiejętności, ale też poznają samą konstrukcję tego typu egzaminu z danego przedmiotu.

Jak sprawdzana jest moja wiedza?

Nie ukrywajmy faktu, iż bez pracy i nauki samego kursanta nie osiągniemy dużych efektów. Nasze kursy oferują pomoc, wsparcie i wskazówki, jak należy opanować dany materiał z przedmiotu i jak rozwinąć swoje umiejętności. Ale od kursantów oczekujemy informacji zwrotnej, stąd…. nasi nauczyciele sprawdzają wiedzę, stosując różne formy – typowe (kartkówki, sprawdziany, testy, próbne arkusze egzaminacyjne, pytanie ustne), ale też takie, które – według nich – w odpowiedni sposób weryfikują poziom wiedzy i umiejętności danego kursanta. Ostatecznie nie chodzi o to, żeby przejść kurs z poczuciem, że coś się czyni w związku z egzaminem, ale o to, by osiągnąć wiedzę i umiejętności, które sprawią, że sukces na egzaminie będzie w pełni gwarantowany. Poza tym formą sprawdzania wiedzy i umiejętności kursanta będą również zadania, realizowane przez niego w domu, między poszczególnymi spotkaniami. Prowadzący będą je oceniać i indywidualnie omawiać z ich autorami.

W jaki sposób będą przekazywane mi i moim rodzicom informacje o postępach w nauce?

Informacje o postępach w nauce są niezwykle istotne w przypadku uczęszczania na kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty, maturalnych, jak również w przypadku nauki na zajęciach z poszczególnych przedmiotów (zwanych korepetycjami). W przypadku samych kursantów będą one przekazywane im na bieżąco podczas każdych zajęć. Ostatecznie temu służą wyżej omówione formy sprawdzania wiedzy. Z kolei rodzice w każdym momencie kursu mogą uzyskać tego typu informacje, kontaktując się z nami osobiście lub telefonicznie. Poszczególni nauczyciele zawsze chętnie omówią na spotkaniu z rodzicem postępy dziecka w nauce danego przedmiotu. Przekażą również wskazówki, jak należy pracować z młodym człowiekiem w domu, by efekt wspólnej pracy spełniał ich oczekiwania. Poza tym informacje uzyskane na początku kursów od rodziców pomogą prowadzącemu zajęcia w dostosowaniu metod nauczania do możliwości i ewentualnych trudności w nauce kursanta. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy, iż dużą rolę w budowaniu sukcesu edukacyjnego ogrywa wzajemna współpraca kursantów, ich rodziców i prowadzących zajęcia.