Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny sprawdzian wiedzy, z jakim mają do czynienia uczniowie. Oczywiście przed tym, jak do niego przystąpią, są gruntownie przygotowywani przez swoich nauczycieli.

Osoby, które mają trudności w pewnych dziedzinach, otrzymują wsparcie w tym zakresie w postaci konsultacji bądź też zajęć dodatkowych. Pewne wiadomości są zaś zwykle na lekcjach powtarzane. Nauczyciele informują ponadto, jak wypełniać arkusze, żeby robić to poprawnie oraz na co powinniśmy zwracać uwagę podczas rozwiązywania zadań. Uczniowie piszą również próbne egzaminy ósmoklasisty. Aby rzeczywistość nas nie zaskoczyła, należy po pierwsze – podążać za radami nauczycieli, a po drugie – dodatkowo i indywidualnie uczyć się pod kątem tego sprawdzianu wiedzy.

O czym musimy pamiętać w tym kontekście? Z pewnością duże znaczenie ma systematyczna nauka. Warto jednak także wspomóc swoją pamięć poprzez stosowanie mnemotechnik, czyli specjalnych metod mających na celu poprawienie efektywności przyswajania wiedzy.

Egzamin ósmoklasisty – podstawowe informacje

Do 2021 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych obligatoryjnie przystępować będą do trzech egzaminów ósmoklasisty: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Jeśli chodzi o ten ostatni przedmiot, będą mogli zdecydować się na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, hiszpański albo włoski. Co ważne, od 2021 roku będą oni sprawdzani z jeszcze jednego, dodatkowego – ale obowiązkowego – przedmiotu, który będą musieli wybrać samodzielnie spośród następujących dyscyplin: historii, geografii, chemii, biologii oraz fizyki. Przy czym należy zaznaczyć, że nie ma żadnego minimalnego progu punktowego, od którego zdajemy egzamin. Trzeba jednak brać pod uwagę to, ze wyniki z niego liczą się podczas postępowania rekrutacyjnego do szkoły średniej.

Samodyscyplina oraz sposoby, które pozwolą nam szybciej opanować materiał

Skoro już wiemy, z jakich przedmiotów będziemy zdawać egzaminy, z wyprzedzeniem rozplanujmy przygotowania do nich. Wyznaczmy konkretne dni tygodnia oraz określone godziny, kiedy przeznaczymy na to czas. Spośród mnemotechnik warto wyróżnić mind mapy (rysowanie przy użyciu kolorowych kredek lub flamastrów pewnych skojarzeń z przyswajaną wiedzą oraz grupowanie tych przedstawień) oraz pokój rzymski (“meblowanie” wyobrażonego pomieszczenia za pomocą przedmiotów, które przypominają nam wiadomości, jakie musimy opanować).

Wsparcie można znaleźć także na dodatkowych kursach przedmiotowych, takich jak te organizowane w Laboratorium Wiedzy. Uczestnicząc w nich, można systematycznie i skutecznie przygotować się do sprawdzianu pod okiem nauczyciela. To doskonała opcja zarówno dla tych, którzy nie radzą sobie z jakimś przedmiotem, jak również dla tych, którym szczególnie zależy na dobrym wyniku egzaminu. Pełna oferta dla ósmoklasistów dostępna jest pod linkiem – http://www.laboratoriumwiedzy.pl/kursy-gimnazjalne/.