Przystąpienie do matury to ważny moment w życiu. Po pierwsze dlatego, że dzięki zdobyciu świadectwa dojrzałości uzyskamy wiele możliwości na rynku pracy, po drugie zaś z tego powodu, iż – jak obecnie większość osób – zapewne będziemy chcieli kontynuować naukę na uniwersytecie.

Od wyników z matur zależy to, czy zostaniemy przyjęci na wymarzony przez nas kierunek studiów – w większości przypadków to właśnie one są głównym kryterium kwalifikacyjnym. Dobrym pomysłem jest więc rozplanowanie naszych przygotowań do egzaminów maturalnych na cały okres szkoły średniej. Zaleca się również podjęcie decyzji o wyborze przedmiotów rozszerzonych z pewnym wyprzedzeniem (ponieważ to one będą się najbardziej liczyć podczas rekrutacji na studia) i zapisanie się na dodatkowe kursy (na przykład na kurs w Laboratorium Wiedzy – dzięki niemu nauczymy się rozwiązywać arkusze maturalne pod okiem specjalistów).

Kursy maturalne a arkusze egzaminacyjne

W trakcie dodatkowych zajęć będziemy wykonywać głównie takie zadania, z jakimi spotkamy się na egzaminach. Jeżeli więc będziemy odczuwać trudności z określonym typem poleceń, w czasie kursu będziemy mogli je przezwyciężyć – zwłaszcza że służyć radą nam będą nauczyciele doświadczeni prowadzeniu tego typu przygotowań. Dzięki ich wsparciu wyeliminujemy pewne powtarzające się błędy.

Zadania otwarte i zamknięte, czyli słowo o naukach ścisłych

Należy mieć na uwadze fakt, że na maturach pojawiają się różnego rodzaju zadania – od zamkniętych po otwarte. Jeśli chodzi o te pierwsze, mogą one mieć niejednokrotnie „podchwytliwy charakter”, o czym także trzeba pamiętać przy ich rozwiązywaniu. W przypadku dyscyplin ścisłych istnieją precyzyjnie określone możliwości odpowiedzenia na dane pytanie. Oczywiście – możemy zastosować w tym celu różne metody, ale rezultat, jaki uzyskamy, powinien być taki sam. Prowadzący kursy maturalne nauczą nas tego, którą drogę do rozwiązania zadania najlepiej wybrać.

Nauki humanistyczne

Z kolei na egzaminach z zakresu nauk humanistycznych czy społecznych sprawdzane są często umiejętności, które możemy zaprezentować na wiele sposobów. Służą temu między innymi wypowiedzi pisemne. Dzięki nim sprawdzić można m.in. umiejętność kompozycji tekstu czy interpretacji i analizy wybranego fragmentu dzieła. Na kursie maturalnym dowiemy się, w jaki sposób napisać esej, o czym warto wiedzieć, chcąc jak najlepiej uzasadnić swoją tezę poznamy też kategorie błędów, których trzeba się wystrzegać.

W Laboratorium Wiedzy oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów dojrzałości z takich przedmiotów jak język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia. Młodszym rocznikom polecamy również kursy ósmoklasisty z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.