Właściwie każdy z nas posiada jeden, dominujący zmysł. Może to być wzrok, słuch albo dotyk (ruch). W zależności od tego, który z nich odgrywa w naszym życiu największą rolę, w nieco inny sposób przyswajamy wiedzę. 

Jak się uczymy? Wyjaśniają nauczyciele Laboratorium Wiedzy — centrum kursów i korepetycji w Krakowie

Jak się uczą słuchowcy

Na lekcjach w szkole czy w czasie zajęć dodatkowych słuchowcy najszybciej zapamiętują informacje przedstawione im w formie wykładu, pogawędki czy burzy mózgów. Inną preferowaną przez nich metodą dydaktyczną jest dyskusja — wynika to z faktu, że zarówno szybka wymiana zdań, jak i rozbudowane wypowiedzi prelegentów oddziałują w głównej mierze właśnie na zmysł słuchu. 

Jeśli chodzi o czas wolny, słuchowcy chętnie sięgają po podcasty, czyli audycje dostępne w internecie. To dla nich nie tylko dobra rozrywka, ale również znakomity sposób na to, aby dodatkowo zdobyć wiedzę z różnych dziedzin. Słuchowcom łatwo przychodzi nauka języków obcych. Zapoznając się z różnego rodzaju nagraniami, na których lektorzy powtarzają w dwóch wersjach — np. po polsku i po angielsku — pewne frazy, szybko przyswajają nowe słownictwo.

Jak się uczą wzrokowcy

Do metod dydaktycznych, które w czasie lekcji w szkole preferują wzrokowcy, należą prezentacja multimedialna oraz praca z podręcznikiem. W ich przypadku najlepiej sprawdzają się zwłaszcza takie materiały, które obfitują w różnego typu grafiki, ryciny, diagramy, tabele czy wykresy.  Łatwo utrwalają się w ich pamięci również wszelkie informacje, które są po prostu zapisywane na tablicy. Chętnie przyswajają też nowe wiadomości z filmów dokumentalnych. Do skutecznych sposobów uczenia się, które polecane są wzrokowcom, zaliczamy ponadto gry edukacyjne oraz quizy, które można znaleźć w internecie.

Jak się uczą kinestetycy

Wydawać się może, że najmniej metod uczenia się przeznaczonych jest dla kinestetyków (dla których największe znaczenie ma dotyk, ruch i dynamika). Nie jest to jednak prawda. Wiele sposobów przyswajania wiedzy zawiera bowiem elementy aktywnego, fizycznego uczestniczenia w nich. 

Z pewnością do technik dydaktycznych, które najpełniej pozwalają wykorzystać potencjał kinestetyków, należy drama. Polega na odegraniu przez grupę uczniów pewnej sceny, która ma na celu zilustrowanie określonego problemu czy zjawiska. Kinestetycy świetnie odnajdują się właśnie w tej metodzie, umożliwia im ona bowiem wykorzystanie ich zdolności z zakresu ekspresji. 

Inne sposoby uczenia się, które cenią kinestetycy, to wygłaszanie referatu oraz udział w dyskusji. Obie metody obejmują bowiem ich aktywne uczestnictwo oraz w dużej mierze koncentrują się na zachowaniu i gestach. Kinestetycy chętnie także współpracują w grupach. 

Metody nauki na kursach i korepetycjach w krakowskim Laboratorium Wiedzy

Na kursach i korepetycjach w krakowskim Laboratorium wiedzy stosowane są wszystkie rodzaje prowadzenia zajęć. Zarówno słuchowcy, wzrokowcy, jak i kinestetycy znajdą coś dla siebie i lepiej przyswoją materiał.