Jeżeli w ciągu kolejnych kilku lat przystąpisz do egzaminu gimnazjalnego, warto dowiedzieć się, z jakich części się on składa i jaki materiał obejmuje. Jak wygląda egzamin gimnazjalny?
Egzamin gimnazjalny podzielony jest na trzy części: matematyczno-przyrodniczą, humanistyczną i z języka obcego. Wszystkie mają formę pisemną i przystąpienie do nich jest obowiązkowe. Egzaminy odbywają się w kwietniu każdego roku, a wszyscy uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub problemów zdrowotnych nie mogli do nich przystąpić, mają szansę zdać je w czerwcu.
Część humanistyczna trwa 150 minut i podzielona jest na dwa moduły: z języka polskiego (90 minut), historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut). Podobnie jest z częścią matematyczno-przyrodniczą, która również podzielona jest na 90 i 60 minutowe partie. Egzamin z języka obcego trwa 60 minut, zarówno na rozszerzonym, jak i podstawowym poziomie. Każdy uczeń może wybrać, z jakich języków zdawał będzie egzamin: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego.
Egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym łączą w sobie zadania zamknięte i otwarte. Natomiast zadania z historii, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego na poziomie podstawowym to wyłącznie pytania zamknięte.