Jeżeli chcemy dobrze przygotować się do matur, powinniśmy pamiętać o odpowiedniej organizacji naszej pracy. W tym kontekście największe znaczenie ma regularna nauka. Dlatego najlepiej już na początku szkoły średniej warto ustalić własne priorytety związane z egzaminem dojrzałości.

Co to oznacza w praktyce? Że możliwie jak najwcześniej warto określić, do jakich przedmiotów dodatkowych przystąpimy (obowiązkowy jest co najmniej jeden). To ułatwi nam zaplanowanie naszej pracy.

Dlaczego systematyczne przyswajanie materiału jest tak ważne?

Odpowiedź jest prosta – matura sprawdza wiedzę, którą zdobywamy latami. Nie jest więc możliwe opanowanie jej tuż przed egzaminami. Tylko odpowiednia ilość czasu, który przeznaczymy na przygotowania, pozwoli nam uporządkować wszystkie informacje we właściwy sposób. Miejmy na uwadze fakt, że wyniki z matur stanowią główne kryterium rekrutacyjne na studia – jeżeli więc chcemy dostać się na wymarzony kierunek, musimy pamiętać o systematycznej nauce.

Nauka a pewność siebie

Bardzo dużą korzyścią regularnego przyswajania wiadomości, które wymagane są na maturach, jest fakt, że w ten sposób budujemy pewność siebie. Wiedząc, że zrobiliśmy wszystko, co do nas należało oraz że poświęciliśmy na naukę dużo czasu, zaoszczędzimy sobie stresu tuż przed egzaminem dojrzałości i w jego trakcie.

Co więcej, systematyczne realizowanie naszego planu przygotowań sprawi, że zyskamy poczucie kontroli nad własnym życiem. Warto wypracować w sobie tego rodzaju konsekwentne podejście do powierzonych nam zadań – zaprocentuje to w przyszłości – podczas nauki na studiach i w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych.

Jak opracować harmonogram nauki?

Po pierwsze – musi uwzględniać nasze priorytety, po drugie zaś – powinien być maksymalnie szczegółowy. Określmy więc, w jakie dni tygodnia i o jakich godzinach będziemy się uczyć do danego przedmiotu pod kątem matury.

Aby ułatwić sobie to zadanie, warto zapisać się na kurs lub korepetycje w Laboratorium Wiedzy w Krakowie. Uczestnicząc w tego typu zajęciach, nie będziemy musieli samodzielnie sporządzać wspomnianego harmonogramu – wystarczy, że będziemy brać w nich udział i podążać za wskazówkami dydaktyków. Wykształcimy w sobie systematyczność, ponieważ naszym zadaniem będzie przygotowywanie się do każdych lekcji.

Dodatkową zaletą kursu jest opieka doświadczonych nauczycieli, którzy wskażą nam nasze mocne i słabe strony i będą korygować błędy. Na podstawie wypełnianych przez nas próbnych arkuszy maturalnych określą, jakie umiejętności powinniśmy w sobie udoskonalić, aby dobrze zdać egzamin dojrzałości.