Przygotowania do matury zaleca się rozpocząć już na początku szkoły średniej. Warto wtedy opracować plan, który będziemy realizować przez najbliższe cztery lata.

Harmonogram nauki do matury — kiedy warto wziąć pod uwagę korepetycje w Krakowie?

Przede wszystkim należy dokonać wyboru przedmiotów dodatkowych, do których przystąpimy. Czym kierować się przy podejmowaniu tego typu decyzji? Po pierwsze zastanówmy się, kim chcemy być w przyszłości. Obecność oceny z danego przedmiotu na świadectwie maturalnym może być bowiem brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na różnego rodzaju stanowiska. Po drugie pomyślmy nad tym, na jakie studia będziemy chcieli się dostać. Dowiedzmy się przy tym, jakie przedmioty maturalne są wymagane przy rekrutacji na określony kierunek.

Korepetycje w Laboratorium Wiedzy w Krakowie jako stały punkt w harmonogramie przygotowań

Dobrym pomysłem jest zaplanowanie, w jakie dni tygodnia i o jakich godzinach przeznaczymy nasz czas na przygotowania do matury. Dzięki temu będziemy mogli precyzyjnie określić to, jakie partie materiału w tym czasie opanujemy. Pozwoli to nam także na bieżąco oceniać własne postępy. Harmonogram nauki możemy opracować czy to w kalendarzu, czy na jednej ze służących do tego aplikacji na telefon. Do zalet tej drugiej metody należą powiadomienia, dzięki którym nie zapomnimy o wypełnianiu naszego planu. 

Rzecz jasna, niekiedy zdarza się, że początkowe postanowienia w toku nauki w liceum tracą swoją aktualność. Czasami nasze zainteresowania i preferencje zmieniają się i kierują ku innym dyscyplinom niż te, które początkowo braliśmy pod uwagę pod kątem przygotowań do matur. Wówczas należy sporządzić nowy plan i nadrobić zaległości.

Laboratorium Wiedzy — daj się poprowadzić

Znakomitym pomysłem jest zapisanie się na jeden z kursów maturalnych w Laboratorium WIedzy. Dlaczego? Otóż uczestnicząc w tego rodzaju zajęciach, zyskujemy pewność, że opanujemy cały materiał niezbędny do zdania egzaminów dojrzałości. Przygotowując się samodzielnie, pewne zagadnienia łatwiej moglibyśmy przegapić. 

Osoby uczęszczające na kurs nie muszą też martwić się o organizację czasu nauki. Lekcje z niego odbywają się regularnie w określone dni tygodnia, a prowadzący zajęcia zlecają uczniom także zadania domowe, dzięki którym mogą oni dodatkowo, w swoich domach, przygotowywać się do matury.

Laboratorium Wiedzy zaprasza na kursy maturalne także wszystkich tych, którzy zmienili plany dotyczące przedmiotów dodatkowych, które będą zadawać podczas matur. W trakcie zajęć uzupełnią oni swoją wiedzę i uzyskają wszelkie wiadomości potrzebne do tego, aby bardzo dobrze zdać egzamin.