Kursy gimnazjalne i ósmoklasisty

Uczniom ósmych klas szkoły podstawowej proponujemy następujące kursy:

Kurs ósmoklasisty – język polski
Kurs ósmoklasisty – matematyka
Kurs ósmoklasisty – język obcy nowożytny: język angielski


Każdy z wyżej wymienionych kursów trwa siedem miesięcy (od października
do kwietnia).

Spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (osiem godzin lekcyjnych w miesiącu).

Cena kursu zależna jest od ilości osób w grupie:

  • grupa 5 – 6 – osobowa200 zł od osoby / miesiąc;
  • grupa 3 – 4 – osobowa220 zł od osoby / miesiąc;
  • grupa 2-osobowa300 zł od osoby / miesiąc;
  • kurs indywidualny440 zł od osoby / miesiąc.

Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach dostosowanych do możliwości czasowych uczestników kursu, co zostanie ustalone na spotkaniu wstępnym.

W przypadku krótszych miesięcy czy przerw świątecznych zajęcia organizowane są w taki sposób, by zrealizować w danym czasie wymaganą ilość godzin.

Kursy indywidualne mogą rozpocząć się w każdym terminie ustalonym z jego potencjalnym uczestnikiem.

Cena obejmuje – oprócz zajęć: wszelkie materiały ćwiczeniowe, w tym ksero arkuszy egzaminu ósmoklasisty, maturalnego z poprzednich lat, materiały autorskie, konsultacje z nauczycielami, wszystkie materiały edukacyjne wysyłane do kursanta drogą mailową.