Tradycyjny sposób uczenia się polega na powtarzaniu wiadomości. Warto jednak wiedzieć, że nie należy on do najskuteczniejszych. Do jego wad zalicza się to, że pochłania dużo czasu, zaś cały proces przyswajania nowych informacji nie jest zbyt atrakcyjny. Z tego powodu tracimy też motywację! Jeżeli chcemy ją zachować na wysokim poziomie, dobrze się bawić i jednocześnie wykorzystać tkwiący w naszym umyśle – często niewykorzystywany w pełni – potencjał, zdecydujmy się na jedną z mnemotechnik, czyli technik efektywnego zapamiętywania. Na czym polegają? Jak najlepiej je stosować? Na pytania odpowiadamy w niniejszym artykule!

Do zalet mnemotechnik należy fakt, że wykorzystują zarówno lewą półkulę mózgu, której naukowcy przypisują myślenie logiczne i analityczne (klasyczne metody uczenia sią opierają się jedynie na niej), jak i prawą prawą – odpowiadającą za wyobraźnię i kreatywność. Mają również ten atut, że dzięki nim nie tylko zapamiętujemy informacje szybciej, ale również na dłużej.

Kolory po stronie nauki

Ucząc się codziennie w szkole, warto pamiętać o podstawowej zasadzie: jeżeli jest to możliwe i nauczyciel nie ma nic przeciwko – wielu z nich wręcz do tego zachęca – używajmy kolorowych długopisów i flamastrów przy tworzeniu naszych notatek. Łatwiej wszak zachować w pamięci to, co kolorowe i różnorodne, niż zapisany w całości w ten sam sposób tekst. Nie uciekajmy także przed rysowaniem pewnych symboli czy rysunków zamiast poszczególnych wyrazów. Należy bowiem wiedzieć, że przedstawienia graficzne utrwalają się w umyśle na dłuższy czas.

Wyprawy do Rzymu

Jeżeli chcemy czegoś nauczyć się na pamięć – chociażby przygotowując się do odpowiedzi ustnej czy egzaminu – możemy zastosować mnemotechnikę zwaną pokojem rzymskim. Ułatwi nam ona również wyrecytowanie wiersza czy przedstawienie danych w określonej kolejności. Metoda ta polega na tym, że w wyobraźni meblujemy pewne pomieszczenie. Każdy z elementów jego wyposażenia powinien odzwierciedlać informację, którą chcemy przyswoić. Im bardziej niezwykłe, niecodzienne, barwne lub wręcz absurdalne będą nasze skojarzenia, tym lepiej. W pokoju tym możemy również wyobrazić sobie różnego rodzaju postaci. Jeżeli zależy nam na tym, żeby w przyszłości odtworzyć zapamiętane tak wiadomości w odpowiedniej sekwencji, możemy zdecydować się na wymyślenie krótkiej fabuły, która będzie rozgrywana w owym pokoju.

Bardzo popularną i skuteczną mnemotechniką jest mind maps, czyli mapy myśli. Jak je przygotować? Pośrodku kartki zapisujemy temat. Następnie zaś przy użyciu kredek czy flamastrów tworzymy od niego odgałęzienia. U ich końca powinny znajdować się przedstawienia graficzne (rysunki, rebusy) tych informacji, których chcemy się nauczyć.