Rozwiązywanie testów nie jest trudne – wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim w pierwszej kolejności zaznaczamy odpowiedzi, których jesteśmy pewni, omijamy zaś zadania, które wymagają dłuższego namysłu. Następnie możemy powrócić do problematycznych kwestii. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego stresu, ponieważ będziemy już wiedzieć, że duża część testu została przez nas wykonana. Mając tę świadomość, w spokoju i bez presji poświęcimy uwagę bardziej wymagającym zadaniom. Pamiętajmy zatem, aby na początku nie zastanawiać się zbyt długo nad odpowiedzią, jeżeli nie zapoznaliśmy się z wszystkimi pytaniami.

Współcześnie jednym z głównych celów testów jest sprawdzenie naszej umiejętności czytania ze zrozumieniem. Dlatego treść wszystkich zadań przeanalizujmy bardzo starannie. Uczniowie często popełniają prosty błąd – mianowicie nie dostrzegają słowa „nie”. Przeoczenie tego wyrazu zupełnie zmienia sens polecenia, np. w zdaniu „Proszę wskazać, która z postaci NIE była polskim hetmanem”.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, które z podanych rozwiązań wybrać, to postarajmy się wykluczyć te najmniej prawdopodobne. W ten sposób krok po kroku być może dojdziemy do właściwej odpowiedzi. Co ważne – nigdy nie pozostawiajmy pustego pola. Pamiętajmy także o przeniesieniu naszych wyborów na kartę odpowiedzi. Niektórym osobom pod wpływem stresu zdarza się zapomnieć o tej czynności.