Każda z półkul mózgu człowieka odpowiada za inną sferę działań i inne funkcje życiowe. Zależnie od tego, która z półkul u człowieka jest bardziej rozwinięta, występują u niego różne cechy. Z tego powodu w różny sposób postrzegamy rzeczywistość – jesteśmy humanistami bądź „ścisłowcami”. Generalnie osoby z lepiej rozbudowaną prawą półkulą mózgu myślą w sposób bardziej subiektywny i częściej kierują się intuicją. Uważa się je za kreatywne. Natomiast ci, u których bardziej intensywną pracę podejmuje lewa półkula, w większym stopniu odbierają pewne zjawiska racjonalnie, obiektywnie i analitycznie. Ich myślenie jest bardziej logiczne. Oczywiście wszyscy ludzie muszą wykorzystywać obie półkule, jednakże podwyższona aktywność jednej z nich może we wspomniany sposób wpływać na nasze funkcjonowanie.

Współistnienie półkul w życiu codziennym

Właściwości obu półkul się uzupełniają. Prawa półkula mózgu odpowiada za spontaniczność, natomiast lewa – za działania zaplanowane. Na pierwszą z nich bardziej oddziałuje ruch i dynamika, natomiast na drugą – komunikaty wzrokowe czy słuchowe. Prawej używamy do łączenia ze sobą różnych zjawisk i syntezowania ich, z kolei za pomocą lewej oceniamy różnice i porównujemy ze sobą fakty. A zatem obie są nam potrzebne, jednakże jedna z nich pracuje w przypadku każdego człowieka bardziej intensywnie.

Prawa strona mózgu – kto nią myśli?

Z pewnością humaniści myślą raczej prawą półkulą mózgu. Wynika to z faktu, że przypisujemy jej myślenie metaforyczne, a także dlatego, że lepiej reaguje na kolory czy rytm. Aktywność tej strony mózgu jest tym samym większa wśród plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, pisarzy, poetów – przeważa ona także np. wśród tancerzy. Wykorzystują ją wszyscy twórcy i osoby, dla w których pracy liczy się kreatywność, w tym przedstawiciele takich zawodów, jak dziennikarze, publicyści czy pracownicy z branży marketingu i reklamy.

Asymetryczność mózgu

Od tego, która półkula u nas dominuje, zależy też fakt, czy jesteśmy prawo- bądź leworęczni. Należy jednak zaznaczyć, że relacja ta ma charakter asymetryczny – jeśli piszemy lewą ręką, to znaczy, że odpowiada za to prawa półkula i odwrotnie. Podział ten utrwala się u ludzi między drugim a trzecim rokiem życia w przypadku praworęczności i między czwartym a piątym – w przypadku leworęczności. Ów proces, zwany lateralizacją, kończy się całkowicie po 6. roku życia. Niekiedy tak się nie dzieje, co powoduje u niektórych dzieci np. problemy z nauką.

Dlatego: jeżeli uczeń w wieku gimnazjalnym wciąż miewa problemy z nauką, to nie warto czekać. Zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowawczych kursów i korepetycji z różnych przedmiotów, w tym również z matematyki.