Myślenie abstrakcyjne znajduje zastosowanie w wielu aspektach naszego życia codziennego. Jego rozwijanie umożliwia nam nauka matematyki. Przypominamy o tym podczas prowadzonych przez nas korepetycji z matematyki w Krakowie.

Czym jest myślenie abstrakcyjne?

Myślenie abstrakcyjne zdefiniować należy jako zdolność do analizowania, przedstawiania i porównywania informacji o charakterze mentalnym, nieposiadających fizycznej formy. Aby ułatwić zrozumienie tego pojęcia, warto zaznaczyć, że jego przeciwieństwo, czyli myślenie konkretne, odnosi się jedynie do opisywania rzeczywistych, fizycznych obiektów. 

Rozwój myślenia abstrakcyjnego łatwo zaobserwować u dzieci, które uczą się arytmetyki. Początkowo ich zadaniem w przedszkolach jest liczenie konkretnych przedmiotów, np. zabawek. Dopiero potem, kiedy kształtuje się u nich właśnie myślenie abstrakcyjne, nauczyciele przedstawiają im podstawy matematyki, która opiera się na działaniach na cyfrach i liczbach niemających swoich odpowiedników w rzeczywistości. 

Gdzie przydaje się matematyka i myślenie abstrakcyjne?

Wielu uczniów zastanawia się często, dlaczego uczą się funkcji i ciągów oraz w jaki sposób przyda im się umiejętność wykonywania tego rodzaju działań w praktyce.  Dzięki rozwiązywaniu takich równań pogłębiają oni zdolność, która znajduje zastosowanie w największej liczbie dziedzin — myślenie abstrakcyjne.

Na czym polega myślenie abstrakcyjne?

Myślenie abstrakcyjne, dobrze rozwinięte dzięki wysokim kompetencjom matematycznym, umożliwia nam formułowanie takich hipotez, których nie musimy sprawdzać w rzeczywisty sposób. Innymi słowy, pozwala ono na przeprowadzanie złożonych operacji myślowych, które nie muszą być weryfikowane poprzez doświadczenie. Myślenie abstrakcyjne ułatwia tym samym porównywanie różnych możliwości i poszukiwanie optymalnego rozwiązania. 

Powyższe umiejętności przydają się każdego dnia przy podejmowaniu wyborów — od tych najmniej istotnych, np. dotyczących zakupów w sklepie, po najważniejsze, związane z naszym życiem zawodowym czy osobistym. 

Myślenie abstrakcyjne, które najbardziej rozwija matematyka, paradoksalnie znajduje również zastosowanie w naukach humanistycznych — od filozofii po historię. Pozwala analizować różnego rodzaju idee bez odnoszenia ich do rzeczywistości. Z tego powodu zresztą filozofia u swych początków była mocno związana z matematyką, a najwięksi myśliciele starożytni odcisnęli duże piętno na każdej z tych nauk.

Aby dobrze opanować zagadnienia z matematyki, warto zapisać się na kurs w Laboratorium Wiedzy.  Dzięki niemu z jednej strony doskonale przygotujemy się do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu dojrzałości, a z drugiej pogłębimy nasze myślenie abstrakcyjne.