W szkole wielu zagadnień uczymy się “na pamięć”. Głównym celem tego rodzaju przyswajania wiedzy jest ćwiczenie umysłu. Im więcej wiadomości utrwalamy w nim w ten sposób, tym lepiej nam idzie z kolejnymi. Na jakich przedmiotach najczęściej spotykamy się z taką formą nauki? Co powinniśmy zrobić, aby ją sobie ułatwić? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Nauka „na pamięć” – kiedy jest przydatna?

Każdy z przedmiotów szkolnych wymaga od nas zarówno utrwalenia w pamięci pewnej wiedzy, jak i rozwijania w sobie różnego rodzaju umiejętności, które są z nią związane. W zależności od tego, z jakim przedmiotem mamy do czynienia, proporcje między tymi dwoma rodzajami uczenia się bywają różne. Na fizyce, chemii czy matematyce głównie rozwiązujemy zadania, które pozwalają nam wykształcić określone kompetencje. Oczywiście uczymy się także wzorów – nie jest ich jednak tak dużo, jak wydarzeń historycznych czy pojęć z zakresu literatury i sztuki, które musimy sobie przyswoić. “Na pamięć” w większym stopniu uczymy się bowiem na zajęciach z przedmiotów humanistycznych, a także częściowo z biologii czy geografii. 

Liczy się znajomość faktów 

Na lekcjach z języka polskiego, wiedzy o kulturze czy historii duże znaczenie ma znajomość faktów. Wynika to z tego, że tylko po ich przyswojeniu możemy swobodnie omawiać różnice między epokami albo nurtami, do których się odnoszą. Wiedza na temat wydarzeń – ich przyczyn, skutków, przebiegu – pozwala nam umiejscowić je w czasie i umieścić w kontekście wielkich procesów dziejowych. To szerokie spojrzenie ułatwia nam ich pełne zrozumienie. Warto pamiętać, że zarówno znajomość faktografii, jak i chronologii, a także umiejętność łączenia ze sobą pewnych postaci, prądów myślowych czy zjawisk, sprawdzana jest na egzaminie ósmoklasisty oraz na maturach.

Jak uczyć się „na pamięć”

Istnieje szereg sposobów na to, aby ułatwić sobie przyswajanie wiadomości „na pamięć”. Warto chociażby skorzystać z mnemotechnik, czyli technik skutecznego zapamiętywania, takich jak mapy myśli. Polegają one na przedstawianiu zagadnień, których uczymy się z podręcznika czy zeszytu, w postaci różnego rodzaju grafik (pamiętajmy, że im bardziej są one oryginalne i zróżnicowane, tym lepiej utrwalają się w naszym umyśle). Miejmy również na uwadze fakt, że w przypadku nauki “na pamięć” ogromne znaczenie ma systematyczność.

Jeżeli zależy na tym, aby opanować wiadomości wymagane do egzaminu ósmoklasisty albo do matur, warto zapisać się na jeden z kursów oferowanych przez Laboratorium Wiedzy. Na tego typu zajęciach przygotujemy się do nich w sposób wszechstronny i kompleksowy. Osoby prowadzące lekcje zadbają nie tylko o to, aby przedstawić nam informacje, które powinniśmy znać na pamięć, ale będą również regularnie sprawdzać, czy dobrze je opanowaliśmy.