kursy maturalne

Uczniom klas maturalnych proponujemy następujące kursy:

Kursy maturalne Kraków

kursy maturalne: język polski (poziom podstawowy)
kursy maturalne: język polski (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: matematyka (poziom podstawowy)
kursy maturalne: matematyka (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: język angielski (poziom podstawowy)
kursy maturalne: język angielski (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: historia (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: fizyka (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: chemia (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: geografia (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: biologia (poziom rozszerzony)
kursy maturalne: historia sztuki (poziom rozszerzony)

Każdy z wyżej wymienionych kursów maturalnych trwa siedem miesięcy (od października do kwietnia).

Każdy z powyższych kursów może rozpocząć również uczeń klasy programowo niższej, jeżeli chce rozpocząć wcześniej przygotowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Kursant ma możliwość wyboru między dwoma wariantami kursu przygotowawczego do matury:

STANDARDOWY KURS CAŁOROCZNY: spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjnw (osiem godzin lekcyjnych w miesiącu) :

Cena kursu maturalnego zależna jest od ilości osób w grupie:

  • grupa 5 – 6 – osobowa200 zł od osoby / miesiąc;
  • grupa 3 – 4 – osobowa220 zł od osoby / miesiąc;
  • grupa 2-osobowa300 zł od osoby / miesiąc;
  • kurs indywidualny440 zł od osoby / miesiąc.

INTENSYWNY KURS CAŁOROCZNY: spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (szesnaście godzin lekcyjnych w miesiącu):

Cena kursu maturalnego:

  • grupa 5 – 6  – osobowa400 zł od osoby / miesiąc;
  • grupa 3 – 4  – osobowa  – 440 zł od osoby/ miesiąc;
  • grupa 2-osobowa600 zł od osoby / miesiąc;
  • kurs indywidualny880 zł od osoby / miesiąc.

Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach dostosowanych do możliwości czasowych uczestników kursu maturalnego, co zostanie ustalone na spotkaniu wstępnym. W przypadku krótszych miesięcy czy przerw świątecznych, zajęcia organizowane są w taki sposób, by zrealizować w danym czasie wymaganą ilość godzin. organizowanym grupom znajomych lub osobom, które są zainteresowane kursami indywidualnymi proponujemy rozpoczęcie zajęć od razu po ustaleniu dogodnego terminu.

Oprócz zajęć cena obejmuje wszelkie materiały ćwiczeniowe (w tym arkusze maturalne z poprzednich lat, materiały autorskie), konsultacje z nauczycielami, wszelkie materiały edukacyjne wysyłane do kursanta drogą internetową, ocenę i omówienie wszelkich dodatkowych zadań, wykonywanych w domu.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą kursów ósmoklasisty.