Zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach nasza wiedza jest weryfikowana na różne sposoby. Z jednej strony nauczyciele regularnie przeprowadzają sprawdziany w formie pisemnej, a z drugiej – oceniają uczniów na podstawie odpowiedzi ustnej.

Test czy wypowiedź?

Oczywiście można spotkać się z twierdzeniem, że w celu dokonania ewaluacji informacji zdobytych przez uczniów wystarczy wypełnianie przez nich testów. Warto jednak rozprawić się z tym mitem. Przed nauczycielami w szkole stoi bowiem zadanie nie tylko przekazania nam wiedzy, której zakres precyzuje podstawa programowa, ale również nauczenia nas funkcjonowania w społeczeństwie, w którym obecnie niezwykle cenione są tzw. umiejętności miękkie. Do tych ostatnich należy m.in. radzenie sobie ze stresem, zdolność formułowania wypowiedzi w sposób jasny, autoprezentacja. Tych kompetencji nie nabędziemy jednak jedynie podczas rozwiązywania testów. Ich rozwijaniu sprzyja natomiast dyskusja podczas lekcji czy też odpowiedź ustna. Jeśli chodzi o tę ostatnią, pamiętajmy, że będziemy mieć z nią również do czynienia na maturze z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego (w tym roku ta część egzaminu dojrzałości nie była wyjątkowo realizowana ze względu na utrzymującą się w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną).

Skąd biorą się obawy?

Wiele osób spośród nas obawia się tej formy sprawdzania wiedzy. Dlaczego? Niekiedy wymaga ona bowiem pewnego rodzaju przełamywania barier takich jak strach przed publicznym występowaniem czy formułowaniem wypowiedzi na bieżąco, bez wcześniejszego przygotowania (np. w przypadku gdy dostajemy nieoczekiwane przez nas – być może nawet w pewnym stopniu podchwytliwe – pytanie). Jeżeli chcemy szybko i skutecznie nauczyć się prezentowania zdobytych wiadomości w sposób nie tylko poprawny, ale również interesujący i przyciągający uwagę słuchaczy, nie wahajmy się przed zapisaniem się na jeden z kursów organizowanych przez Laboratorium Wiedzy. Zatrudnieni w nim dydaktycy to profesjonaliści, pod okiem których będziemy mogli rozwinąć nasze umiejętności z zakresu autoprezentacji. Podczas zajęć postępy naszych przygotowań do matur będą bowiem oceniane nie tylko na podstawie wypełnianych przez nas próbnych arkuszy, ale również dzięki odpowiedziom ustnym.

Warto również w domu, na własną rękę, kształcić w sobie zdolność formułowania rozbudowanych – na wysokim poziomie merytorycznym –  wypowiedzi. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli wiemy, że nauczyciel będzie chciał nas w ten sposób egzaminować, możemy najpierw wypisać spodziewane przez nas pytania oraz opracować odpowiedzi do nich. Następnie poprośmy rodziców, rodzeństwo albo kolegów o to, aby próbnie sprawdzili naszą wiedzę w formie ustnej.