W jaki sposób przygotować się matury z przedmiotów humanistycznych

Przygotowania do matury powinny różnić się w zależności od tego, czy uczymy się do egzaminów z przedmiotów ścisłych, czy też humanistycznych. Te pierwsze wymagają od nas głównie logicznego i analitycznego myślenia, te drugie zaś – kreatywności i wyobraźni. 

Rzecz jasna w każdym z wymienionych przypadków nie możemy zapominać o tym, żeby w sposób systematyczny zgłębiać wiadomości, które są niezbędne do zdania egzaminów. Jeśli jednak chodzi o naukę języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie czy historii sztuki, warto przy niej kierować się pewnymi wskazówkami, które najlepiej sprawdzają się wtedy, gdy zgłębiamy właśnie te dziedziny. 

Wszechstronność i oczytanie – cechy humanisty

Na maturach z powyższych przedmiotów w pewnym zakresie sprawdzana jest też nasza wszechstronność. W wypowiedziach pisemnych na maturach oceniani jesteśmy bowiem z tego, czy potrafimy ze sobą zestawiać pewne fakty z różnych dziedzin humanistycznych. Dlatego – obok systematycznej nauki do matur – nie zapominajmy o tym, aby dbać o nasz rozwój kulturalny oraz śledzić na bieżąco wiadomości społeczno-polityczne. Co ważne, pamiętajmy o tym, aby regularnie sięgać po książki. W ten sposób nie tylko wzbogacimy nasze słownictwo, ale dowiemy się także, jak pisać dobrze skomponowane, bogate pod względem językowym teksty. Pamiętajmy bowiem, że przy ocenianiu naszych wypowiedzi pisemnych na maturach kwestie stylistyczne także są brane pod uwagę (największe znaczenie mają na maturze z języka polskiego).

Mind mapy i fiszki – z czego wynika ich skuteczność w dyscyplinach humanistycznych?

Mind mapy, czyli mapy myśli, to technika skutecznego zapamiętywania informacji. Dzięki niej uaktywniamy naszą prawą półkulę mózgu, odpowiadającą za myślenie twórcze, które ma duże znaczenie przy nauce wiadomości z obszaru humanistyki. Metoda ta polega na tym, że pośrodku kartki zapisujemy temat, wokół którego umieszczamy informacje stanowiące jego rozwinięcie. Te ostatnie przedstawiamy jednak nie w formie tekstowej, tylko w postaci rysunków, które kojarzą nam się z określonymi zagadnieniami. Pamiętajmy, aby nasze grafiki były barwne, dynamiczne i oryginalne, właśnie takie bowiem najlepiej utrwalą się w naszej pamięci. Do zalet map myśli należy fakt, że pozwalają w sposób efektywny usystematyzować naszą wiedzę. Jeżeli uczeń nie czuje się „mocny” z danego przedmiotu, warto wybrać się na korepetycje – Kraków jest liderem w Małopolsce jeśli chodzi o możliwości zajęć pozalekcyjnych. Mieszkańcy tego miasta powinni korzystać z możliwości, jakie daje.

Ucząc się do matur z takich przedmiotów, jak wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia, musimy opanować wiele trudnych terminów. Ich przyswojenie ułatwią nam fiszki. Jak je zrobić? Otóż do ich przygotowania wystarczy nam długopis oraz małe kartki. Na każdej z nich z jednej strony umieszczamy pojęcie, z drugiej zaś – jego znaczenie. Ucząc się z fiszek, podajemy w myślach definicje poszczególnych terminów, a następnie szybko sprawdzamy, czy mieliśmy rację.