Z pewnością wielu uczniów pragnących zdawać egzamin maturalny z historii sztuki może mieć obawy odnoszące się do tego, że aby przygotować się do niego w sposób rzetelny, muszą opanować olbrzymi materiał.

Podobnie bowiem jak historia, wspomniana gałąź wiedzy obejmuje tysiące lat działalności człowieka: od czasów antycznych, przez średniowiecze, po współczesność. Zakres wiedzy, którą należy przyswoić, jest więc bardzo szeroki i niezwykle zróżnicowany – musimy nauczyć się zarówno pewnych zjawisk charakterystycznych dla danych epok, jak i poznać procesy dotyczące długofalowych przemian w kulturze.

Warto jednak wiedzieć, że paradoksalnie owa różnorodność tematyczna i fakt, że kolejne postępujące po sobie etapy w dziejach sztuki były od siebie w zasadniczy sposób odmienne (co wynika z faktu, że kolejne pokolenia artystów często szukały po prostu nowych inspiracji), może ułatwić nam naukę. Ponadto należy zaznaczyć fakt, że generalnie zagadnienia z historii sztuki, ze względu na swój w dużej mierze wizualny charakter, stosunkowo łatwo zapadają nam w pamięć w porównaniu do np. danych matematycznych czy wymienionych w zeszycie punkt po punkcie faktów z innych dziedzin.

Historia sztuki a mnemotechniki

Mnemotechniki, czyli techniki skutecznego zapamiętywania informacji, opierają się przede wszystkim na przedstawieniu wiadomości, które mamy zapamiętać, w takiej postaci, aby silnie przemawiały do naszej wyobraźni. Ich celem jest bowiem uruchomienie naszej prawej półkuli mózgu. Zwykle bowiem analizujemy fakty za pomocą lewej, która odpowiada za myślenie logiczne. Jeżeli jednak chcemy, aby określone informacje zapadły nam w pamięć na dłużej, warto również stymulować pracę właśnie tej drugiej części naszego umysłu, której przypisujemy naszą kreatywność. Co to oznacza w praktyce?

Mapy myśli

Jak już zostało wspomniane, w przypadku historii sztuki mamy w dużej mierze do czynienia ze zróżnicowanymi materiałami mającymi formę graficzną. Jednocześnie warto wiedzieć, że jedną z najbardziej popularnych mnemotechnik są mind mapy, czyli mapy myśli. W celu ich przygotowania zapisujemy pośrodku dużego arkusza papieru temat, a następnie rozgałęziamy od niego kolejne punkty. Przy czym te ostatnie powinny być przedstawione w postaci rysunków odnoszących się do wiadomości, które musimy przyswoić. Dlatego właśnie mapy myśli stanowią narzędzie, które ułatwi nam przygotowania do matury z historii sztuki. Przeważnie bowiem naszym zadaniem będzie połączenie pewnych obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki w pewną całość w taki sposób, aby nasze grafiki, które powstaną w ten sposób, ułatwiły nam skojarzenie ich z daną epoką i zrozumienie pewnych procesów.

Dla licealistów, którzy decydują się zdawać maturę z historii sztuki na poziomie rozszerzonym nasze Laboratorium Wiedzy przygotowało ofertę specjalną obejmującą kurs przygotowawczy do egzaminu. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie http://www.laboratoriumwiedzy.pl/kursy-maturalne/.