Istnieje wiele sposobów na to, jak w kreatywny, przystępny i przyjemny sposób przyswajać wiedzę. Jednym z nich są tzw. mnemotechniki, czyli metody ułatwiające zapamiętywanie. Do ich zalet należy fakt, że pozwalają zaktywizować zarówno lewą półkulę mózgową (odpowiadającą za myślenie logiczne), jak i prawą (wyobraźnia).

Najbardziej znanymi mnemotechnikami są chociażby mindmapy, czyli mapy myśli, oraz pokój rzymski. Znakomitym pomysłem, który pozwala rozwijać własne kompetencje językowe, jest wykorzystywanie różnego rodzaju narzędzi internetowych i aplikacji na komórki, które ułatwiają naukę słówek i gramatyki. Część z nich ma postać interaktywnych gier. Naukę możemy połączyć z rozrywką – w czasie wakacji wybierajmy się w takie miejsca, do których podróż ma również walory edukacyjne. Odpoczywajmy aktywnie – warto wiedzieć, że oferta wielu współczesnych muzeów, jak np. Muzeum Powstania Warszawskiego, jest bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi.

Mapy myśli i pokój rzymski

Pokój rzymski to metoda zapamiętywania stosowana już od starożytności. Dzięki niej wielcy mówcy łatwo i szybko opanowywali duże partie tekstu. Polega ona na tym, że wyobrażamy sobie pomieszczenie, które mamy za zadanie umeblować w myślach. Przy czym każdy przedmiot, który w nim umieszczamy, powinien symbolizować słowo, zdanie, postać odnoszącą się do wiedzy z podręcznika czy zeszytu, którą pragniemy sobie przyswoić. Najlepiej przedmioty te uszeregować w pewnej kolejności – ułatwi nam to odtworzenie jej na egzaminie czy podczas odpowiedzi ustnej. Tworzenie mind map jest podobne. Różnica polega na tym, że do ich przygotowania potrzebujemy kredek albo flamastrów. Pośrodku kartki zapisujemy albo przedstawiamy graficznie główne hasło, od którego odgałęziamy poszczególne punkty. Informacje, które chcemy opanować, należy zobrazować w sposób metaforyczny.

Zarówno w przypadku mind map, jak i pokoju rzymskiego, zaleca się w jak największym stopniu wykorzystać potencjał naszej wyobraźni. Im bardziej nietypowe, kolorowe, różnorodne, a nawet absurdalne będą nasze pomysły, tym łatwiej zapadną nam w pamięć.

Kreatywne sposoby uczenia się dla wzrokowców oraz słuchowców

Warto wiedzieć, że słuchowcom najlepiej przychodzi uczenie się wiadomości poprzez ich wypowiadanie oraz słuchanie. Dobrym pomysłem jest, aby nie tylko czytali je na głos, ale również dobierali poszczególne wyrazy tak, aby się rymowały. Z kolei wzrokowcy muszą przede wszystkim korzystać z materiałów wizualnych. Dlatego ich notatki powinny być wypełnione kolorowymi podkreśleniami oraz różnego rodzaju elementami mającymi formę symboli albo grafik.