Każdy maturzysta obligatoryjnie przystępuje do przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie możemy wybrać aż sześć przedmiotów w zakresie rozszerzonym (włącznie z tym obowiązkowym).

Z oczywistych względów wyniki matur uwzględniane są podczas naboru do szkół wyższych, warto jednak pamiętać, że dobre oceny z egzaminów na poziomie rozszerzonym mają o wiele większe znacznie, niż tak samo dobre oceny, ale z egzaminów na poziomie podstawowym.

Z pewnością na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, na jaki kierunek pragniemy się dostać. Możemy wziąć pod uwagę nawet kilka dyscyplin. Pamiętajmy jednak, aby w ramach rekrutacji na owe kierunki były uwzględniane głównie wyniki z tych samych przedmiotów maturalnych. Przykładowo oceny z egzaminu z historii i języka polskiego przeważnie liczą się podczas naboru zarówno na polonistykę, jak i na historię. Na wszelki wypadek możemy jeszcze zdać np. egzamin rozszerzony z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, który również często jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na wspomniane kierunki. Z kolei zdając tylko na medycynę, musimy okazać swoje oceny z biologii, chemii i matematyki.

Tak więc na ogół wybór trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym wystarczy, żeby dostać się na upragnione studia. Jeżeli jednak zależy nam na studiowaniu na dwóch znacząco różniących się od siebie kierunkach, to sprawdźmy wcześniej, jakie dokładnie są wymagania. W takiej sytuacji być może warto przystąpić do więcej niż trzech egzaminów na poziomie rozszerzonym.