Coraz częściej w szkołach, w telewizji, w poradnikach coachingowych słyszymy o postawie proaktywnej. Jednak, na czym dokładnie ona polega? Otóż przejawia się tym, że osoba, która ją przyjmuje, podejmuje świadome wybory w swoim życiu, a także bierze za nie całkowitą odpowiedzialność.

Proaktywność leży więc na przeciwstawnym biegunie do reaktywności, która charakteryzuje się reagowaniem na bodźce zewnętrzne i poddawaniem się emocjom. Zarówno w życiu codziennym i zawodowym, jak i w szkole, zdecydowanie lepiej funkcjonować ludziom proaktywnym. Jeżeli nie do końca jesteśmy przekonani, czy spełnimy wymagania, które postawa ta na nas nakłada, być może warto spróbować wyrobić w sobie najpierw pewne nawyki, dzięki którym będziemy żyli w zgodzie z nią. Pozwolą nam one realizować nasze cele, a także spełniać marzenia.

Zasada SMART – jak wcielić ją w życie?

Osoba proaktywna przede wszystkim musi ustalić hierarchię własnych priorytetów zgodnie z regułą określaną jako SMART (ang. mądry). Rozwinięcie tego skrótu to: simple, measurable, achievable, relevant, time bounded, czyli: prosty, mierzalny, możliwy do urzeczywistnienia, ważny, posiadający ramę czasową – właśnie taki powinien być nasz cel. Aby go osiągnąć, musimy więc przygotować pewien plan. Najlepiej, jeżeli będziemy mieć zawsze przy sobie kalendarz, w którym przy każdym dniu zapiszemy kolejne punkty odnoszące się do czynności, które powinniśmy wykonywać. W ten sposób możemy chociażby rozplanować nasze przygotowania do egzaminów. Programu SMART nie musimy realizować samodzielnie. Warto chociażby uczęszczać na różnego rodzaju kursy, takie jak te, które oferuje Laboratorium Wiedzy – pozwolą nam one przygotować się do matur i egzaminów gimnazjalnych oraz ułatwią organizację naszego czasu.

Inicjatywa, odwaga, pasja

Musimy także ustalić, w czym rzeczywiście jesteśmy dobrzy i co stanowi naszą pasję. Nie czekajmy na “szansę od losu”, tylko wychodźmy z własną inicjatywą. Poza tym pokonajmy w sobie obawę, że nie mamy czasu na nowe wyzwanie – kiedy zdamy sobie sprawę, na jakich celach rzeczywiście nam zależy, będziemy mogli zrezygnować z tych aktywności, które w praktyce utrudniały nam jedynie życie w zgodzie z własnymi potrzebami, ideałami, oczekiwaniami. Zróbmy także odpowiedni research. Nie możemy przystępować do żadnego zadania bez odpowiedniej wiedzy na jego temat. Jeżeli pragniemy specjalizować się w danej dziedzinie, przeczytajmy najważniejsze książki z jej zakresu czy wybierzmy się na odpowiedni kurs. Odwołajmy się nie tylko do własnego doświadczenia – jeżeli nasi najbliżsi mogą nam służyć radą, skorzystajmy z ich pomocy bądź zaprośmy ich do współpracy.