Kursy maturalne to doskonała okazja do powtórzenia i omówienia zdobytej wiedzy przez osoby przygotowujące się do egzaminu dojrzałości, czyli tak zwanej matury. Poza tym, spotkania tego typu dobrze sprawdzają się w roli skutecznego i szybkiego sposobu usystematyzowania wiedzy.

Najlepszym momentem na rozpoczęcie takiego kursu jest okres na kilka miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Co istotne, z oferty mogą skorzystać nie tylko osoby, które posiadają już pewną wiedzę, gdyż uczyły się w domu i na własną rękę, ale także ci spóźnialscy, którzy jeszcze nie rozpoczęli gruntownych przygotowań do matury. Kursy maturalne są dla tych drugich prawdziwą deską ratunkową.

Warto zaznaczyć, że kursy maturalne mogą mieć zarówno postać regularnych spotkań, które trwają od początku roku szkolnego, jak i przybierać intensywną formę, praktykowaną na kilka tygodni przez maturą. Plusem takich kursów jest to, że ich uczestnicy są najczęściej łączeni w grupy na podstawie poziomu wiedzy. Dzięki temu, w obrębie jednej grupy znajdują się ludzie o podobnym stopniu zaawansowania, dlatego też nikt nie ma braków, ale też nikt nie przewyższa pozostałych.

Poza tym, nauczyciele prowadzący takie spotkania duży nacisk kładą na wyjaśnianie najbardziej problemowych kwestii, a także podkreślanie szczególnie istotnych rzeczy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się w arkuszu egzaminacyjnym. Są oni praktykami i wiedzą, co uczniom będzie przydatne na poszczególnych egzaminach, stąd też zawsze program danego typu kursu jest dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności jego uczestników.

Warto zaznaczyć, że kursy maturalne przeznaczone są zarówno do maturzystów, którzy będą zdawać egzaminy według formuły obowiązującej od roku szkolnego 2014/2015, jak i tych, którzy ukończyli liceum przed tym rokiem. Nauczyciele prowadzący tego typu zajęcia mają doświadczenie w pracy zarówno z osobami, które właśnie kończą szkołę ponadgimnazjalną, jak i takimi, które po latach chcą przystąpić do egzaminu maturalnego.