Maturzyści zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu ustnego z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zrezygnowało z tej formy sprawdzania wiedzy uczniów w roku 2021, jednakże należy liczyć się z faktem, że absolwenci szkół średnich będą z nią mieć ponownie do czynienia po tym, jak edukacja wróci do normalnego trybu funkcjonowania.

Jeżeli zależy nam, żeby dobrze zdać maturę ustną, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o systematycznym przygotowywaniu się do lekcji oraz o uzupełnieniu nauki w szkole np. o zajęcia dodatkowe albo o lekturę repetytoriów maturalnych. Warto ponadto poświęcić trochę czasu na to, żeby udoskonalić własne umiejętności z zakresu autoprezentacji – chociażby ćwicząc wystąpienia przed bliskimi albo z korepetytorem.

Matura ustna z języka polskiego – o czym warto pamiętać?

Na maturze ustnej z języka polskiego losujemy pytanie, następnie zaś przygotowujemy wystąpienie, w którym omawiamy wylosowaną przez nas kwestię. Na końcu odpowiadamy na pytania komisji. Zadania, które występują na egzaminie, dzielą się na literackie, ikoniczne i językowe. Nie skupiajmy się więc przygotowaniach wyłącznie tych pierwszych, ale zadbajmy również o wiedzę z zakresu malarstwa, rzeźby, plakatu oraz językoznawstwa. 

Bardzo ważne jest to, aby tego rodzaju wystąpienie przećwiczyć przed rodziną, kolegami czy z korepetytorem. Dlaczego? Na maturze ustnej z jednej strony powinniśmy odwołać się do różnych tekstów kultury, a z drugiej – trzymać się tematu, ponieważ nie pozostaje to bez wpływu na ocenę kompozycji naszej wypowiedzi. Osoba, która będzie nam towarzyszyć, poinformuje nas, czy dobrze wypadamy pod tymi względami – samemu trudno byłoby to stwierdzić. Podczas wystąpienia powinniśmy posługiwać się żywym, ale poprawnym językiem. Nauczyciel albo członek rodziny, który będzie nas słuchał, wskaże nam nasze błędy. Pamiętajmy o tym, żeby wyeliminować zwłaszcza te, które mają charakter powtarzający się, nawykowy.

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

Matura ustna z języka obcego nowożytnego składa się z rozmowy wstępnej oraz z trzech zadań. Do tych ostatnich należy odegranie pewnej roli, opis obrazka oraz dopasowanie materiałów do polecenia (i wyjaśnienie swojego wyboru). W dużej mierze egzamin ten ma formę dialogu.

Nasze przygotowania powinny polegać na zgłębieniu wymaganych zagadnień z zakresu gramatyki i słownictwa oraz na rozwijaniu umiejętności czytania, rozumienia ze słuchu, rozmowy. Dlatego dobrym pomysłem jest również czytanie książek, oglądanie filmów w obcych językach i ćwiczenie konwersacji, np. w ramach zajęć dodatkowych. Ponadto warto tworzyć fiszki ze słówkami. W przypadku egzaminu ustnego z języka obcego największe znaczenie ma praktyka – warto więc przeprowadzić go na próbę co najmniej kilkukrotnie, najlepiej z lektorem danego języka.

Korepetycje w Krakowie, podczas których można przygotować się do egzaminu ustnego, prowadzone są między innymi w Laboratorium Wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.