Jeżeli chcemy uczyć się w sposób efektywny, przede wszystkim musimy pamiętać o dobrej organizacji. Powinniśmy starannie rozplanować czas, w którym będziemy przygotowywać się do egzaminów, powtarzać materiał do lekcji czy zapoznawać się z podręcznikami i lekturami.

W tym celu warto opracować pewien harmonogram, który będzie uwzględniał nasze najważniejsze priorytety. Unikajmy prokrastynacji, czyli odkładania obowiązków na potem, a za kolejne zrealizowane zadania symbolicznie się nagradzajmy (np. w postaci przekąsek). Należy też jednak mieć na uwadze fakt, że ład i porządek musi panować nie tylko w notatkach i w planie naszego dnia, ale również w miejscu, w którym się uczymy. Przestrzeń, w której przebywamy, oddziałuje bowiem na nas w sposób znaczący. Dlatego bardzo ważne jest zadbanie o to, aby aranżacja naszego pokoju sprzyjała nauce, systematyczności, koncentracji, a także – co nie mniej ważne – motywacji do podejmowania kolejnych zadań. O czym powinniśmy w tym kontekście pamiętać?

Ład i porządek

Z pewnością podstawową kwestią, o której nie możemy zapominać, jest po prostu regularne sprzątanie pomieszczenia oraz ergonomiczne – czyli takie, które będzie korzystne z punktu widzenia praktyczności – ułożenie poszczególnych elementów wyposażenia. Dzięki temu w każdej chwili łatwo znajdziemy poszczególne podręczniki i innego rodzaju środki dydaktyczne. Brak porządku spowodowałby z kolei to, że stracilibyśmy na ich szukanie zarówno nasz cenny czas, jak i energię. Na naszym biurku nie powinno być więcej rzeczy niż jest to potrzebne – a więc poza przyborami do pisania rozłóżmy na nim tylko te zeszyty i książki, z których będziemy korzystać, inne bowiem mogłyby nas wręcz rozpraszać i wywierać na nas presję. Natomiast ważne jest właśnie to, aby do kolejnych obowiązków związanych z nauką przystępować w sposób uporządkowany.

Bez rozpraszaczy

W miejscu, w którym się uczymy, nie powinien być włączony komputer (jeżeli nie jest nam potrzebny do nauki), ponieważ będzie odciągać naszą uwagę. W przypadku, gdy posiadamy laptopa, odłóżmy go do szafy. To samo zróbmy z telefonem komórkowym – kolejne przychodzące wiadomości sprawiłyby bowiem, że stracilibyśmy koncentrację, która jest niezbędna do tego, aby uczyć się w sposób efektywny. Na ścianie warto zamontować tablicę korkową, na której będziemy umieszczać notatki z wiadomościami, których przyswojenie sprawia nam trudność (np. słówka z języka angielskiego). Kolorystyka pokoju, w którym się uczymy, nie powinna być krzykliwa. Nie bez znaczenia jest też umieszczenie w pobliżu przedmiotów, które po prostu lubimy, np. pamiątek czy zdjęć, ponieważ dobrze wpływają one na nasze samopoczucie.