Efektywność przyswajania nowych informacji jest zależna od wielu czynników. Należy liczyć się z faktem, że wiedzę z określonych dziedzin opanujemy szybciej, a z innych nieco wolniej. W tym kontekście duże znaczenie ma już chociażby to, czy jesteśmy humanistami czy też preferujemy nauki ścisłe.

Owo rozgraniczenie nie jest zupełnie jednoznaczne, generalnie jednak warto mieć je na uwadze. Najlepiej, jeżeli samodzielnie stwierdzimy, do której z grup przynależymy i z jakich przedmiotów jesteśmy najlepsi. Pomoże nam to w zaplanowaniu harmonogramu nauki – na zapoznanie się z niektórymi zagadnieniami być może będziemy potrzebowali więcej czasu. Skuteczność uczenia się zależy również od tego, która dziedzina nas bardziej interesuje. Nasze indywidualne preferencje oddziałują bowiem na to, jak bardzo jesteśmy zmotywowani. Warto jednak również podkreślić fakt, że na szybkość przyswajania wiadomości wpływa nie tylko to, jakie są nasze predyspozycje, ale również metoda uczenia się. Już sam sposób przygotowywania notatek ma swoje przełożenie na to, czy pewne informacje od razu zapadną nam pamięć czy też będą wymagały wielokrotnego powtarzania.

Sekret skutecznych notatek

Dobrym pomysłem jest tworzenie naszych zapisków w oparciu o mnemotechniki. Są to metody, które usprawniają proces zapamiętywania. Ich zasada działania polega na tym, że aktywizują nie tylko naszą lewą półkulę mózgu (myślenie analityczne i logiczne), ale również prawą, która odpowiada za kreatywność i wyobraźnię. Łatwiej wszak przyswoić nam te fakty, które przedstawione są w sposób barwny, ciekawy, zróżnicowany i dynamiczny, trudniej natomiast te, które po prostu są wymienione punkt po punkcie. Już zapisując wiadomości w zeszycie podczas lekcji czy zajęć dodatkowych, pamiętajmy o tym, aby używać flamastrów, kolorowych długopisów i kredek. Przy ich pomocy podkreślajmy ważne zagadnienia. Nie wahajmy się przed tym, aby pewne słowa zastąpić symbolem, rysunkiem albo grafiką – na pewno bowiem zapadną one w naszą pamięć na dłużej niż słowa.

Warto też tworzyć mind mapy, czyli mapy myśli. Owa mnemotechnika – jedna z najbardziej popularnych i efektywnych – polega na tym, że na dużym arkuszu papieru zapisujemy nazwę głównego zagadnienia, którym będziemy się zajmować, a następnie wokół niego umieszczamy w postaci różnego rodzaju rysunków kolejne informacje. A zatem w tym przypadku powinniśmy przedstawiać poszczególne wiadomości – na tyle, na ile to możliwe – w formie grafik. Warto pobudzić własną wyobraźnię i poszukać nawet najbardziej absurdalnych skojarzeń związanych z wiadomościami, których się uczymy. Dlaczego? Ponieważ to, co nietypowe, łatwiej zapamiętamy.