na-czym-polega-metoda-dyskusji

Dzisiejsze dynamiczne środowisko edukacyjne nieustannie poszukuje ciekawych metod nauczania. Klasyczne przekazywanie wiedzy staje się niewystarczające, by w pełni sprostać oczekiwaniom uczniów. W odpowiedzi na te wyzwania nauczyciele szkół podstawowych i średnich mogą skorzystać z wprowadzania metody dyskusji dydaktycznej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, na czym dokładnie polega metoda dyskusji, jej zaletom oraz sposobom efektywnego prowadzenia. 

Co to jest metoda dyskusji?

Dyskusja to metoda aktywizująca polegająca na wymianie różnorodnych poglądów na określony temat, a także próbie ich uzasadnienia odpowiednią argumentacją. W porównaniu do tradycyjnych metod nauczania dyskusja pozwala na aktywną naukę poprzez działanie i przeżywanie. 

Zalety metody dyskusji – według nauczycieli z Laboratorium Wiedzy

Aktywizujące metody kształcenia, takie jak dyskusja, mają wiele korzyści. Dzięki nim uczniowie uczą się:

  • prezentowania własnego stanowiska – wyrażania swoich przekonań w sposób jasny i zrozumiały dla innych;
  • operowania argumentami – wykorzystania argumentacji opartej na dowodach;
  • słuchania innych – nie tylko wypowiadania się, ale także aktywnego słuchania innych osób i akceptowania ich poglądów;
  • krytycznego myślenia – samodzielnej analizy informacji i wypracowania wniosków;
  • pewności siebie – pokonywania bariery nieśmiałości i osiągania pewności w prezentowaniu swoich myśli;
  • rozwiązywania konfliktów – rozwiązywania sporów, które powstają w wyniku odmiennych zdań w sposób pokojowy i kompromisowy.

Zalety metod aktywizujących to przede wszystkim rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Co jest również istotne, umiejętności nabyte dzięki dyskusji przydadzą się w życiu pozaszkolnym: zawodowym oraz prywatnym. 

Jak prowadzić dyskusje?

Prawidłowo zorganizowane zajęcia aktywizujące muszą uwzględnić zasady prowadzenia dyskusji. W pierwszej kolejności nauczyciel powinien wybrać interesujący i odpowiedni do danej grupy wiekowej temat oraz zapoznać z nim uczniów, aby mogli zrozumieć dane zagadnienie. Podczas dyskusji właściwej uczestnicy muszą wypowiadać się tylko w obrębie wybranego wątku. Zadaniem nauczyciela jest dbanie o to, aby uczniowie szanowali odmienne poglądy i nie przeszkadzali innym w trakcie prezentacji własnego stanowiska. Ostatnim etapem dyskusji jest jej podsumowanie i wyciągnięcie najważniejszych wniosków.

Dyskusja jest skuteczną metodą pracy z uczniami, która może być stosowana w czasie różnych zajęć przedmiotowych. Pozwala na głębsze zrozumienie tematu, rozwija liczne kompetencje kluczowe oraz sprawia, że zajęcia stają się dla uczniów bardziej interesujące i angażujące.