Nauka wielozmysłowa (polisensoryczna) polega na stosowaniu zróżnicowanych sensorycznie metod dydaktycznych. Ze względu na swoją wysoką skuteczność cieszy się dużą popularnością wśród nauczycieli. Spotkać się z nią można również na kursach Laboratorium Wiedzy.

Dlaczego dzięki nauce polisensorycznej uczniowie szybciej przyswajają wiedzę? Ponieważ do opanowania pewnych wiadomości używają wielu zmysłów. Dla przykładu: jeżeli najpierw wysłuchamy wykładu o Adamie Mickiewiczu i przeczytamy rozdział w podręczniku na jego temat, następnie obejrzymy film dokumentalny omawiający jego życie i twórczość, a do tego jeszcze weźmiemy udział w krótkiej inscenizacji odnoszącej się do naszego wieszcza — z pewnością łatwiej zapamiętamy wiadomości na jego temat niż w przypadku, gdybyśmy ograniczyli się do jednego źródła wiedzy.

Mimo że wszystkim osobom zaleca się naukę wielozmysłową, warto zaznaczyć, że u każdego z nas najbardziej wrażliwy i wyostrzony jest tylko jeden zmysł. Pod tym względem dzielimy się na słuchowców, wzrokowców i kinestetyków (dla tych ostatnich w edukacji najbardziej liczy się ruch, dotyk i bezpośrednie, fizyczne zaangażowanie). 

Rola zmysłów w uczeniu się

Jeśli chodzi zmysł wzroku, z całą pewnością najlepiej oddziałują na niego takie techniki nauczania jak praca z podręcznikiem, gry edukacyjne, rozwiązywanie quizów, czy oglądanie filmów dokumentalnych. Słuchowcy najbardziej preferują natomiast wykłady, burze mózgów, pogadanki i podcasty edukacyjne. W przypadku kinestetyków doskonale sprawdzają się z kolei takie metody jak drama (inscenizacja określonego problemu), współpraca w grupie czy udział w dyskusji oksfordzkiej (ze względu na fakt, że liczy się w niej także zachowanie i gesty).

Jak łatwo zatem zauważyć, za nauką polisensoryczną przemawia również to, że zajęcia zróżnicowane pod względem sensorycznym lepiej odpowiadają na różnorodne potrzeby uczniów niż lekcje, które opierają się na ograniczonej liczbie metod nauczania.

Jak wyglądają zajęcia w Laboratorium Wiedzy?

Zajęcia w Laboratorium Wiedzy bazują na technikach adresowanych zarówno do wzrokowców, kinestetyków, jak i słuchowców. Dzięki temu w trakcie lekcji każdy z uczniów może rzetelnie przygotować się czy to do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego. Co ważne nauczyciele zlecają kursantom także zadania domowe, które również mają niezwykle zróżnicowaną formę. Jak zgodnie podkreślają osoby, które ukończyły jeden z kursów, lekcje w Laboratorium Wiedzy nie tylko przynoszą znakomite korzyści edukacyjne, ale są również niezwykle interesujące i inspirujące.