Jednym z najważniejszych momentów w całej szkolnej karierze jest dzień zdawania matury. Od uzyskanych wyników często zależy dalsza ścieżka edukacyjna. Zasady zdawania oraz oceniania egzaminu dojrzałości dość często ulegają zmianom. Maturzyści przystępujący do niego w 2023 roku mają jeszcze dużo czasu, by skorzystać z korepetycji maturalnych w Krakowie organizowanych przez nasze Laboratorium. Na co musicie być gotowi?

Obowiązkowe przedmioty do zdawania

Abiturienci będą musieli zdać przynajmniej cztery egzaminy pisemne, w tym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego rozszerzonego przedmiotu do wyboru. Poza tym będą obowiązywać ich egzaminy ustne z języka polskiego oraz obcego. 

Jakie zmiany w arkuszach egzaminacyjnych?

Zmieni się formuła zdawania matury z języka polskiego. Uczniowie otrzymają arkusz egzaminacyjny podzielony na dwie części. Z czego pierwsza będzie sprawdzała znajomość języka polskiego w użyciu, a także wiedzę z zakresu historii i literatury. Na drugiej części arkusza będą musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów do wyboru, przy czym niezbędne będzie użycie dwóch utworów literackich oraz dwóch z następujących kontekstów: biograficznego, kulturowego, społecznego, historycznego lub politycznego. Ustna matura z języka polskiego będzie składała się z dwóch zadań losowanych przez ucznia w dniu egzaminu. Jednym z nich będzie zadanie z puli jawnych pytań, jakie powinny być ogłoszone 2 lata przed egzaminem. Zmianom ulegnie również arkusz egzaminacyjny z matematyki, w którym zmniejszy się liczba zadań na 6 lub 5 punktów na rzecz tych, z których można uzyskać 1 lub 2 punkty. Ponadto mogą pojawić się nowe typy zadań dla tego rodzaju matury, polegające na wyborze pomiędzy fałszywą a prawdziwą odpowiedzią. Na poziomie rozszerzonym maturzystów czekają jedynie zadania otwarte.

Więcej czasu na napisanie matury

Jedną z pozytywnych zmian jest wydłużenie czasu zdawania egzaminu. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwała aż 4 godziny. Wydłużeniu ulegnie również egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej, narodowej lub z języka regionalnego, który będzie wynosił 210 minut. Z kolei egzamin z matematyki potrwa 3 godziny.

Ile procent, aby zdać?

Żeby otrzymać pozytywny wynik z egzaminu, trzeba będzie uzyskać przynajmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Nowością jest jednak kolejny warunek, zgodnie z którym do zdania matury niezbędne będzie także uzyskanie przynajmniej 30% z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.