Egzamin ustny stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów sprawdzania naszej wiedzy. Spotykamy się z nim w szkołach, podczas matur, na uczelniach oraz na kursach. Z jednej strony metoda ta krytykowana jest za to, że weryfikuje nasze wiadomości w sposób wyrywkowy, nie zaś pewny i kompleksowy – przeciwnie do egzaminu pisemnego, który pozwala ocenić, czy nauczyliśmy się dużego zakresu materiału. Wiele osób podkreśla również, że niekoniecznie każdy z nas jest dobrym mówcą, zaś ci, którzy posiadają lepsze umiejętności związane z autoprezentacją, mogą niekiedy używać także perswazji, która pozwala im uniknąć rzetelnego sprawdzenia zapamiętanych wiadomości.

Egzamin ustny a umiejętności miękkie

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że właśnie takie zdolności – tzw. umiejętności miękkie, jak komunikatywność czy umiejętność sprawnego formułowania swoich myśli i skutecznego przekonywania do własnych racji – obecnie cenione są na rynku pracy. Egzaminy ustne pozwalają nam kompetencje te w sobie rozwijać. Warto zauważyć, że wiele z nich ma formę pewnego rodzaju wystąpień. Nie bez powodu, ponieważ nauczyciele w szkołach – zwłaszcza języka polskiego, angielskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie – sprawdzają nie tylko naszą wiedzę, ale również nasze zdolności w zakresie autoprezentacji.

Jak dobrze wypaść podczas egzaminu ustnego?

Do najważniejszych egzaminów ustnych należy zacząć przygotowywać się z dużym wyprzedzeniem. Chodzi o matury czy egzaminy na studiach. Najlepiej, jeżeli rozplanujemy to, kiedy będziemy przyswajać dany zakres materiału. Wyznaczmy więc dni, w których będziemy poświęcać na to czas.

Nasza wypowiedź powinna być spójna, dobrze zorganizowana, merytoryczna i zgodna z zasadami języka polskiego. Wspomniana forma oceniania charakteryzuje się tym, że brana pod uwagę jest nie tylko nasza wiedza, ale również sposób jej prezentacji. Nie mówmy zbyt szybko. Poza tym przed wyartykułowaniem odpowiedzi zastanówmy się przez krótką chwilę nad jej treścią – pozwoli nam to lepiej zaplanować jej strukturę. Znakomitym pomysłem jest próbne przeprowadzenie egzaminu ustnego z rodzicami, rodzeństwem albo przyjaciółmi. Nie bójmy się krytyki, wręcz zachęcajmy ich do niej. Jeżeli wytkną nam oni pewne błędy – w tym zwłaszcza te najbardziej rażące, których często nie zauważamy – będziemy mogli skorygować treść naszej wypowiedzi jeszcze przed wystąpieniem, co pozwoli uniknąć popełnienia błędu już podczas egzaminu ustnego.

Bardzo ważne jest to, aby nie uczyć się na dzień przed egzaminem, szczególnie kosztem snu. Pośpiech może bowiem sprawić, że przygotowany przez nas plan wypowiedzi będzie chaotyczny. Poza tym niewyspanie powoduje, że trudniej jest opanować stres.