W związku z sytuacją pandemiczną niektóre wymogi dotyczące matury 2022 zostały zmodyfikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wynika to z faktu, że wiele z lekcji, w czasie których opracowywana była podstawa programowa dla uczniów liceów i techników, odbywało się w trybie zdalnym. Jedną z dużych i ważnych zmian jest rezygnacja z przeprowadzania egzaminów maturalnych ustnych. Od tego postanowienia są jednak wyjątki. Jakie? Dowiecie się z niniejszego artykułu.

Matura ustna 2022 – dla kogo?

Istnieją dwie grupy maturzystów, którzy mogą przystąpić do egzaminów maturalnych w formie ustnej:

  1. Po pierwsze, uczniowie, którzy pragnąć ubiegać się o miejsce na uczelni zagranicznej, gdzie jednym z kryteriów rekrutacji jest przedstawienie wyników z ustnych egzaminów maturalnych. Oczywiście nie ma powodu, by mimo pandemii i wszystkich jej konsekwencji, odbierać młodzieży szansę kształcenia się poza granicami Polski. Dla wszystkich, którzy wyrażą chęć podejścia do matur ustnych z tego powodu, egzaminy odbędą się.
  2. Po drugie, osoby, które zobowiązane są do zdania matury z języka obcego nowożytnego w formie ustnej na mocy umowy międzynarodowej.

Aby wyrazić chęć przystąpienia do matury ustnej w 2022 roku, należy wypełnić stosowną deklarację i umotywować swój wniosek. Potrzebne będzie jeszcze oświadczenie o konieczności przedstawienia wyników w ramach postępowania rekrutacyjnego na uczelnię zagraniczną. Jeden z dwóch wyżej wskazanych powodów jest wystarczający, by podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, a kandydat został dopuszczony do egzaminów w formie ustnej.

Maturę ustną można zdawać z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości (narodowej, etnicznej lub regionalnej).

Terminy matur ustnych w 2022 roku

Egzamin maturalny w formie ustnej przewidziany jest na 18-20 maja. Zdający zostaną rozpisani na konkretne godziny w placówkach, w których przystępują do matury. 14 i 15 czerwca to z kolei terminy dodatkowe dla osób, które z jakiegoś powodu nie mogą stawić się w terminie głównym. 5 lipca opublikowane zostaną wyniki wszystkich egzaminów, w tym ustnych. 

Jak przygotować się do matury ustnej 2022?

Ponieważ większość tegorocznych maturzystów będzie zdawała wyłącznie egzaminy pisemne, to właśnie na przygotowanie do nich kładzie się większy nacisk w szkołach. Ćwiczenia wypowiedzi ustnych odbywają się na lekcjach ze zdecydowanie mniejszą częstotliwością. Uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają przystąpić w tym roku do matury ustnej, mogą skorzystać z prywatnych korepetycji lub kursów grupowych przygotowujących do matury. W Laboratorium Wiedzy oferujemy indywidualne spotkania z maturzystami w celu przygotowania ich do nadchodzących egzaminów. To dobre rozwiązanie, bo w czasie prywatnej konwersacji, np. z języka angielskiego, cała uwaga korepetytora skupiona jest na jednej osobie. W ten sposób można skutecznie wychwycić i poprawić błędy w słownictwie czy wymowie. W sytuacji, gdy zbierze się u nas większa liczba chętnych na przygotowanie do matury ustnej, możemy zorganizować dla nich konwersacje grupowe. To także świetne ćwiczenie, gdy rozmawiamy z kilkoma osobami, z których każda ma nieco inny akcent i sposób wypowiedzi. Możemy wówczas uczyć się od siebie wzajemnie. Zainteresowany? Zapraszamy na kursy maturalne do Krakowa (ul. Sławkowska 20).