Kursy e-learningowe są coraz popularniejsze. Niektóre osoby twierdzą wręcz, iż stanowią one przyszłość nauczania. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Z jednej bowiem strony do zalet tego typu lekcji należy fakt, że możemy w nich uczestniczyć niezależnie od tego, gdzie przebywamy. Pozwalają nam one także samodzielnie decydować o tym, kiedy przyswoimy sobie nowe wiadomości. Z drugiej jednak strony kontakt z żywą osobą niekiedy bywa niezastąpiony. Niektóre informacje wymagają sprecyzowania i przedyskutowania, a ich przekazanie jest niemożliwe w inny sposób niż przy użyciu środków dydaktycznych, które nie występują w postaci elektronicznej.

Warto zauważyć, że e-learning – czy to w formie całościowego kursu, czy też jako kurs uzupełniający do zajęć – staje się coraz popularniejszy zarówno w szkołach, jak i na uczelniach. Chętnie sięgają po niego także prowadzący szkolenia.

Zalety kursów e-learningowych

Niekiedy przedstawianie pewnych gałęzi wiedzy w formie wykładu mija się z celem. Z taką sytuacją spotykamy się wówczas, gdy mamy za zadanie zapoznać się z dużą ilością informacji, które jednak nie wymagają wytłumaczenia, np. z pewnymi zagadnieniami prawnymi. E-learning świetnie sprawdza się także wtedy, gdy nauczyciel nie dysponuje dużą ilością czasu na prezentację pewnych materiałów audiowizualnych podczas lekcji na żywo i dlatego pragnie nam je przybliżyć właśnie za pośrednictwem Internetu. Tego typu rodzaj nauczania jest polecany jako forma zadania domowego na kursach językowych. Umożliwia nam bowiem poznawanie słownictwa poprzez jego słuchanie (dzięki któremu lepiej je utrwalamy niż poprzez czytanie). Na platformach e-learningowych nauczyciele umieszczają często testy, które mają na celu ułatwić nam przygotowanie się do właściwego egzaminu.

Wady nauczania za pośrednictwem Internetu

Nie zawsze możliwe jest skuteczne przekazanie wiedzy na pewien temat przez Sieć – dotyczy to zarówno przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Jeśli chodzi o te pierwsze, np. matematykę czy fizykę, to ich zgłębianie polega na rozwiązywaniu zadań, które powinny być sprawdzane przez nauczyciela. Z kolei na takich lekcjach, jak historia, wiedza o społeczeństwie czy język polski, przedstawiane muszą być różne punkty widzenia. Oznacza to, że należy je skonfrontować w formie dyskusji moderowanej przez dydaktyka.

Poza tym pamiętajmy, że na lekcjach mających miejsce na żywo możemy w każdej chwili skonsultować się z nauczycielem. Znając problemy uczniów, dostosuje on program do ich oczekiwań, dzięki czemu lepiej opanowywać będą wiedzę. Poza tym po zajęciach przeprowadzanych w tradycyjny sposób istnieje możliwość odbycia dłuższej rozmowy z prowadzącą je osobą. W przypadku e-learningu raczej nie ma takiej okazji.