O certyfikat językowy staramy się zwykle z jednego z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele osób biegle posługuje się danym językiem – dlatego, że mieszkało albo studiowało za granicą – ale nie posiada potwierdzenia tej umiejętności, dlatego też chce je uzyskać. Po drugie, postawienie sobie za cel zdobycie certyfikatu skutecznie mobilizuje nas do nauki, a co więcej – pozwala nam w łatwy sposób ją zaplanować i rozłożyć w czasie. Na początku uzyskujemy bowiem dokument, który poświadcza, że rozmawiamy, czytamy i piszemy w języku obcym na poziomie A1, następnie zaś przystępujemy do egzaminów z kolejnych stopni jego znajomości. Oczywiście nie musimy posiadać zaświadczeń ze wszystkich poziomów – kwestia ta zależy od naszych potrzeb oraz rzeczywistej znajomości języka.

Obecnie większość szkół językowych w swojej ofercie posiada kurs przygotowujący do zdania testu, dzięki któremu przyznany nam zostanie certyfikat. Nie oznacza to jednak, że w każdej z nich możemy do takiego testu przystąpić – dowiedzmy się tego przed wyborem placówki edukacyjnej.

Dlaczego warto posiadać certyfikat?

Zdobycie tego typu dokumentu stanowi pewne osobiste osiągnięcie. Zwykle jednak pragniemy go uzyskać z konkretnych powodów. Może to być wymóg w szkole wyższej albo w pracy. Certyfikat poświadcza naszą znajomość i zwalnia nas z obowiązku uczęszczania na zajęcia lektoratowe na uczelni. Poza tym musimy go mieć w sytuacji, gdy staramy się o wyjazd na studia zagraniczne.

O dyplomie potwierdzającym nasze umiejętności umieszczamy informację w CV. Stanowi on bowiem jasny sygnał dla pracodawcy, że nasze kompetencje są wyższe, niż konkurentów. Osoby, które nie legitymują się stosownym certyfikatem, muszą często dodatkowo odbyć rozmowę. Natomiast stosowny dokument stanowi nie tylko dowód, iż opanowaliśmy język, ale także precyzyjnie informuje o tym, że zależy nam na własnym rozwoju. Poziom określamy w CV opisowo (początkujący, średniozaawansowany itd.) albo zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Language, w skrócie CEFR). CEFR wyodrębnia kilka etapów nauki języka: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pierwszy to poziom początkujący, a ostatni oznacza biegłą znajomość.

W jakich branżach przyda nam się certyfikat?

Z pewnością osoby zainteresowane pracą w sektorze turystycznym powinny zdobyć dyplom poświadczający ich kompetencje językowe – nie tylko zresztą wtedy, gdy pragną wyjeżdżać za granicę, ale również w sytuacji, kiedy chcą pracować na miejscu, mogą mieć bowiem do czynienia z zagranicznymi klientami. Ze względu na intensywne kontakty gospodarcze Polski z innymi krajami pracownicy władający różnymi językami poszukiwani są także w takich branżach, jak księgowość, marketing, czy e-commerce.