Z pracą zespołową spotykamy się zarówno w życiu zawodowym, jak i w szkole. Nauczyciele często dzielą uczniów na grupy, które realizują określone zadania. Dzieje się tak nie bez powodu – to najlepszy sposób, aby przygotować młode osoby do funkcjonowania w nowoczesnym świecie, w którym takie cechy, jak umiejętność współpracy czy zdolność do wypracowywania wspólnego stanowiska, są niezwykle cenione przez pracodawców. Warto też wiedzieć, że często wykładowcy prowadzący zajęcia na uczelniach zlecają studentom realizację projektów, w których uczestniczy wiele osób.

Jakie znaczenie ma praca zespołowa?

 

Praca zespołowa jest konieczna zwłaszcza wtedy, kiedy do osiągnięcia pewnych rezultatów potrzeba zbiorowego wysiłku. Niekiedy warto wywołać „burzę mózgów”, aby odnaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu. Tego typu współpracę podejmuje się w takich branżach kreatywnych, jak marketing, reklama czy dziennikarstwo. Oczywiście kooperacja jest niezbędna również w firmach produkcyjnych oraz w zespołach prowadzących badania naukowe (np. nad nowymi technologiami).

Zalety pracy w grupie

 

Nauczyciele zlecają ćwiczenia grupom uczniów po to, aby oduczyć ich skłonności do skupiania się jedynie na własnej pracy. Przesadnie indywidualistycznej postawie, która występuje u młodych osób, sprzyja na przykład zbyt częste spędzanie czasu przed komputerem. Z tego powodu uczniowie nie nabywają istotnych dla procesu socjalizacji umiejętności.

Praca zespołowa uczy sztuki dyskusji. Nauczyciel może podzielić grupę na części, które będą się spierać na argumenty np. w formie debaty oksfordzkiej. Dzięki temu uczniowie rozwiną zdolność poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi. Moderujący debatę dydaktyk dba o to, aby rozmowa odbywała się w atmosferze wzajemnego szacunku.

Do zalet pracy w grupach należy także fakt, że w ten sposób można wyłonić naturalnych liderów. Nie oznacza to, że pozostałe osoby, które nie posiadają cech przywódczych, nie będą mogły pochwalić się pewnymi atutami. Niektórzy uczniowie wykazują się talentem pisarskim, nie mają jednak predyspozycji do przemawiania, inni zaś odznaczają się znakomitymi kompetencjami z zakresu autoprezentacji. Praca zespołowa uczy także, iż w celu dokonania pewnej dużej i satysfakcjonującej pracy, potrzebna jest kooperacja wielu osób, z których każda – zgodnie ze swoimi indywidualnymi uzdolnieniami – dokłada swoją cegiełkę.

Wady pracy zespołowej

 

Niekiedy zdarza się, że w zespole główny wysiłek biorą na siebie jedynie niektórzy, pozostali zaś nie udzielają się, a mimo to są nagradzani na równi. Negatywną stroną tego typu realizacji zadania bywa również fakt, że pewne osoby zaczynają narzucać innym swoje zdanie. Nauczyciel albo innego rodzaju opiekun grupy na ogół jednak czuwa nad tym, aby każdy w zespole mógł dojść do głosu.