Generalnie metody dydaktyczne dzielimy na te, które odnoszą się do pracy indywidualnej, oraz na te, które opierają się na pracy w grupie. Oba rodzaje prowadzenia zajęć powinny nawzajem się uzupełniać – dzięki temu wiedza zostanie utrwalona przez uczniów w najbardziej skuteczny sposób. Pamiętajmy bowiem, że dzięki stosowaniu różnorodnych technik nauczania na lekcji nowo poznane wiadomości zapisują się w pamięci na kilka sposobów. Poza tym należy mieć na uwadze fakt, że każdy w nieco inny sposób przyswaja informacje – część z nas to wzrokowcy, a część to słuchowcy. Niektóre osoby preferują zatem raczej zajęcia z wykorzystaniem materiałów wizualnych, innym zaś bardziej odpowiada udział w debacie oksfordzkiej.

Praca w grupie to metoda dydaktyczna, która powinna mieć swoje stałe miejsce na lekcjach wielu przedmiotów. Nie tylko ułatwia nam ona zrozumienie pewnych zagadnień, ale też przygotowuje do funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie.

Dlaczego praca w grupie jest tak istotna?

Praca zespołowa ma szereg zalet nie tylko z punktu widzenia dydaktyki, ale także socjalizacji, gdyż uczy nas kooperacji. Nauczyciel powinien na ogół samodzielnie dobierać skład grupy – dzięki temu uczniowie, którzy w nich się znajdą, będą musiały porozumieć się z osobami, z którymi na co dzień być może nie mają dużo do czynienia. Podobne wyzwania czekają nas w pracy zawodowej, gdzie umiejętność współpracy w różnych środowiskach jest bardzo dobrze widziana.

Nauczyciel musi też zadbać o to, by grupa nie podzieliła się na tych, którzy wykonują całą pracę, i na tych, którzy nie realizują swojej części zadania. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że owa metoda dydaktyczna pozwala określić, kto posiada cechy naturalnego lidera i łatwo przewodzi grupą, a którzy uczniowie posiadają innego rodzaju talenty. Niektórzy z nich znakomicie przemawiają, inni zaś – z łatwością formułują wypowiedzi pisemnie.

Należy dodać, że praca w grupie rozwija w nas tzw. umiejętności miękkie, takie jak perswazja, organizacja czasu, zdolność celnego formułowania wypowiedzi i przekazywania swoich pomysłów. Są one bardzo cenione na współczesnym rynku pracy przez pracodawców.

Różne rodzaje pracy zespołowej

Uczniowie mogą pracować w zespołach w szkole albo w czasie wolnym Jeden z najciekawszych rodzajów pracy zespołowej na lekcji to debata. Pozwala ona ukazać różne interpretacje danego problemu, a jednocześnie uczy wzajemnego szacunku. Nauczyciel w takcie dyskusji musi być moderatorem. Prawdopodobnie najbardziej znaną odmianą tego typu metody jest debata oksfordzka. Zgodnie z jej założeniami dyskutują ze sobą dwie grupy – obrońcy i przeciwnicy określonej tezy. Przy czym istotne jest, aby wypowiadali się oni jedynie w sposób merytoryczny. Nauczyciel może też zlecić grupom uczniów przygotowanie w domach wspólnego projektu, który przedstawią na lekcji.