Powiedzmy to wprost – współcześnie mamy do czynienia z większą liczbą “złodziei uwagi” niż kiedykolwiek. To bardzo duży problem zarówno w pracy, jak i w nauce.

Jeśli chodzi o tę ostatnią, koncentracja ma w niej wręcz kluczowe znaczenie. Zrozumienie pewnych zagadnień z nauk ścisłych wymaga całkowitego skupienia się na problemie – jego odpowiednie zgłębienie sprawi, że nie będziemy popełniać błędów i bez trudności rozwiążemy zadania zlecone nam przez nauczyciela. Z kolei w przypadku dyscyplin humanistycznych – od języka polskiego, przez historię, po wiedzę o społeczeństwie – ważne jest to, aby poświęcić całą naszą uwagę lekturze tekstu. Dzięki temu będziemy mogli go we właściwy sposób zinterpretować i przeanalizować. Umiejętność pełnego skoncentrowania się na poleceniu przyda nam się szczególnie na egzaminie ósmoklasisty oraz na maturze, kiedy dodatkowo rozpraszać będzie nas stres.

Jak więc możemy nauczyć się koncentracji?

Naukowcy udowodnili, że użytkowanie mediów elektronicznych znacząco zmienia sposób naszego funkcjonowania oraz myślenia. Po pierwsze wynika to z faktu, że właściwie przez cały czas mamy do nich dostęp – czy to wtedy, gdy korzystamy z komputera przy pracy lub do nauki, czy w czasie wolnym, kiedy w każdej chwili na naszym smartfonie może pojawić się sygnał informujący o nowej wiadomości czy powiadomieniu. Z powyższych powodów rodzi się pewnego rodzaju uzależnienie od sprzętu i gadżetów elektronicznych. Po drugie zaś, należy zaznaczyć, że nowoczesne media osłabiają naszą zdolność do tzw. pracy głębokiej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że ze stron internetowych czerpiemy wiedzę w inny sposób niż z książek. Nie tekstu w całości, jak w przypadku tych ostatnich, tylko fragmentarycznie – jeden hiperlink kieruje nas do kolejnych. Z powodu tego przyzwyczajenia trudno nam później skupić się na lekturze.

Jakie rozwiązanie podpowiadają naukowcy?

Otóż jedynym rozwiązaniem jest zupełne odcięcie się od sprzętu elektronicznego. Jeśli chodzi o naukę, powinniśmy uczyć się w pomieszczeniu, w którym go nie ma. W takiej sytuacji komórkę należy zostawić w innym pokoju. Co ciekawe, w niektórych firmach zachodnich pojawiają się miejsca zupełnie pozbawione dostępu do komputerów. To w nich pracownicy mogą skoncentrować się na pracy, w której pełne skupienie się jest najważniejsze.

Jeżeli chcemy dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty i do matury oraz nie mieć obaw, że naszą uwagę w czasie nauki będą kraść urządzenia elektroniczne – zapiszmy się w Krakowie na korepetycje w Laboratorium Wiedzy. Zaletą tego rodzaju zajęć – obok faktu, że nic nie będzie nas w ich trakcie rozpraszać – jest to, że przygotujemy się do wspomnianych sprawdzianów wiedzy w sposób praktyczny, czyli poprzez regularne wypełnianie arkuszy.