Nauka na kierunku lekarskim jest marzeniem wielu uczniów. Dostanie się na niego nie jest jednak najprostsze. Wynika to z jednej strony z popularności, jaką ten kierunek się cieszy, z drugiej zaś z wymagań, które od lat pozostają niezwykle wysokie. Nie ma się jednak czemu dziwić –  lekarze muszą wyróżniać się dużą wiedzą, gdyż to od niej będzie zależało w przyszłości ludzkie życie.

Co zrobić, żeby dostać się na medycynę?

Aby dostać się na medycynę trzeba otrzymać bardzo dobre wyniki z określonych egzaminów maturalnych. Kryteria, na podstawie których rekrutuje się studentów, w pewnym stopniu się różnią i zależą od uczelni. Lista rankingowa na kierunku lekarskim na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego sporządzana jest na postawie wyników maturalnych z przedmiotów takich jak biologia, chemia oraz matematyka. Każdy z nich liczy się w tym samym stopniu. Co ważne, brane są pod uwagę jedynie matury zdawane na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo przewidziano kryterium formalne, zgodnie z którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się jedynie wyniki, które nie są niższe niż 40% z matematyki oraz 60% z pozostałych wspomnianych przedmiotów. Jak zatem można zauważyć, stawiane są pewne minimalne wymagania, z czym rzadko można spotkać się w przypadku innych kierunków. Warto wspomnieć, że ze względu na wysokie progi punktowe oraz dużą konkurencję wiele osób składa dokumenty na kilka uczelni medycznych w Polsce.

Gdzie na studia medyczne?

Z powyższych powodów warto podjąć decyzję o tym, że będziemy się ubiegać o przyjęcie na kierunek lekarski już na początku naszej nauki w szkole ponadpodstawowej. Dzięki temu będziemy mogli przygotować do matury z matematyki, chemii i biologii w sposób usystematyzowany i rzetelny.

Aby mieć pewność co do tego, że zdobędziemy wiedzę na poziomie, który pozwoli nam uzyskać wysokie oceny z egzaminów, warto skorzystać z dodatkowego wsparcia dydaktycznego – takiego jak kursy Laboratorium Wiedzy. W ofercie znaleźć można zajęcia przygotowujące do matur z trzech wspomnianych powyżej przedmiotów, branych pod uwagę przy rekrutacji na medycynę. W trakcie kurów można dokładnie zapoznać się z arkuszami maturalnymi i poleceniami, które najprawdopodobniej pojawią się na maturze. Umiejętności – tak ważne przy rozwiązywaniu zadań z przedmiotów ścisłych – będą szlifowane pod okiem doświadczonych nauczycieli Laboratorium Wiedzy.