przygotowanie-do-studiow-wyzszych

Szkoła średnia to pomost między szkolnym a dorosłym życiem. Po maturze na ucznia czekają nowe wyzwania, związane z nauką na studiach. Bez względu na wybrany kierunek i uczelnię – żeby zrobić ten ważny krok, trzeba się dobrze przygotować! Lata nauki w szkole średniej mają wpływ na przebieg studiów wyższych, a więc też na dalsze etapy życia.

Systematyczność i wybór priorytetów

O wynikach rekrutacji decyduje egzamin maturalny. Na wygranej pozycji są również uczestnicy olimpiad przedmiotowych, którzy mają ułatwiony wstęp na studia wyższe. Uczeń na egzaminie dojrzałości powinien mieć wiedzę z różnych dziedzin, ponieważ język polski, matematyka oraz język obcy to przedmioty obowiązkowe na maturze. Pozytywny wynik jest niezbędny, aby zdać te egzaminy, ale zwykle nie wystarczy, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów. Dlatego w trakcie edukacji w szkole średniej warto skupić się na wybranych przedmiotach, które są uwzględniane w czasie rekrutacji na studia. Nauka w szkole średniej trwa kilka lat, więc uczeń ma czas, aby zdecydować, jakie przedmioty będą istotne.

W szkole średniej warto uczyć się systematycznie, aby zdobywaną wiedzę utrwalić. Opanowanie niezbędnego materiału w kilka tygodni czy nawet miesięcy będzie praktycznie niemożliwe. Zdobytą wiedzę i umiejętności trzeba też co jakiś czas testować, żeby dobrze wykorzystać ją w warunkach egzaminu.

Kursy maturalne – przygotowanie do studiów na wysokim poziomie

Zajęcia szkolne to podstawa, ale dobrym pomysłem jest uzupełnienie przygotowań o dodatkowe kursy maturalne. Szczególnie poleca się postawić na dodatkowe lekcje z przedmiotów, które są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia wyższe. Kursy maturalne odbywają się w podobnych warunkach co lekcje w szkole, jednak w mniejszych grupach, co na pewno pozwala bardziej skupić się na indywidualnych potrzebach każdego z uczniów. Jest też sporo czasu na dodatkowe pytania.

Na kursach maturalnych uczniowie również sprawdzają swój zasób wiadomości przy pomocy różnych rodzajów testów, sprawdzianów oraz zadań domowych. W ten sposób dodatkowo systematyzują i utrwalają wiedzę. 

Uczniowie, którzy potrzebują specjalnego podejścia, mogą skorzystać z indywidualnych kursów lub korepetycji. Na zajęciach tego typu uczeń może liczyć na 100% uwagi nauczyciela i poznać wybrane zagadnienia w jeszcze bardziej intensywny sposób.

Dobre przygotowanie do matury w Laboratorium Wiedzy

Nic nie daje takiej pewności siebie i spokoju na egzaminie maturalnym, jak kompleksowe przygotowanie i solidnie przyswojona wiedza. Dobrze, żeby młody człowiek zdawał sobie sprawę, że sukces na maturze jest przede wszystkim w jego rękach i głowie, a sama matura jest jedynie pomostem do dalszych etapów edukacji, które mogą być fascynujące i niezwykle ciekawe! Krakowskie Laboratorium Wiedzy to miejsce, gdzie znajdziesz pasjonatów różnych obszarów wiedzowych, którzy w skuteczny, a przede wszystkim interesujący sposób pomogą Ci utrwalić materiał z podstawy programowej.